ARTYKUŁ SPECJALNY

Polska: Kraj Osiągający Najlepsze Wyniki według raportu Doing Business

23 pazdziernika 2012


Image

Polish Prime Minister, Donald Tusk, speaking at the launch of Doing Business 2013 in Warsaw

Photo: Ministry of Economy of the Republic of Poland

GŁÓWNE PUNKTY ARTYKUŁU
  • Polska jest regionalnym i globalnym liderem we wprowadzaniu kluczowych reform, umożliwiających szybszy wzrost lokalnym firmom.
  • Polska znacznie poprawiła swoją pozycję w wielu obszarach o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego, w tym w zakresie egzekucji kontraktów, rejestracji nieruchomości, zamykania działalności gospodarczej, płatności podatków i uzyskiwanija kredytu
  • Wśród państw UE, Polska poczyniła największy skumulowany postęp w ciągu minionych pięciu lat, aby stać się państwem o najlepszych wynikach w skali globalnej

Polska poczyniła większy postęp w zakresie poprawy środowiska działalności gospodarczej w kraju w okresie od czerwca 2011 do czerwca 2012 niż jakikolwiek inny kraj świata według nowego raportu IFC i Banku Światowego. Doing Business: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises (Lepsze Regulacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) dokonał przeglądu 185 gospodarek na świecie i przeanalizował przepisy, które mają zastosowanie do działalności gospodarczej podczas jej cyklu życiowego, uwzględniając uruchamianie i prowadzenie działalności, handel przez granice, płacenie podatków oraz ochronę inwestorów.

Polska wprowadziła cztery ważne reformy instytucjonalne i regulacyjne, które sprawiły, że łatwiej jest funkcjonować biznesowi:

  • Rejestracja nieruchomości odbywa się obecnie szybciej po wprowadzeniu nowego systemu zarządzania obciążeniem sprawami dla wydziałów wieczystoksięgowych oraz na skutek trwającej digitalizacji dokumentacji.

  • Płacenie podatków jest dla firm łatwiejsze dzięki systemom elektronicznego składania dokumentacji i wnoszenia płatności.Systemy te są w coraz szerszym zakresie wykorzystywane przez firmy.

  • Czas potrzebny na egzekucję kontraktów w Warszawie został od 2005 r. skrócony o jedną trzecią ze względu na uproszczone procedury, sprawny obieg dokumentów i ulepszone monitorowanie spraw.

  • Sprawność postępowań upadłościowych uległa w ciągu ostatnich sześciu lat poprawie w znacznym stopniu ze względu na wprowadzenie zaktualizowanych wytycznych odnośnie informacji oraz uproszczony proces wnoszenia wniosku o upadłość.

" Nie chodzi tu o mniej regulacji – chodzi o lepsze, bardziej inteligentne regulacje. Nie chodzi o rozwiązania „bezpłatne dla wszystkich”, chodzi o mierzenie efektywności Rządu w tworzeniu środowiska regulacyjnego, które może ułatwiać a nie utrudniać rozwój dynamicznego sektora prywatnego. "
Image

Xavier Devictor

Menedżer Biura Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich.

Podczas prezentacji raportu Doing Business w Warszawie w dniu 23 października, Menedżer Biura Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich, Xavier Devictor, podkreślał rolę Polski, jako „jednego z mistrzów Europy w zakresie dobrego zarządzania gospodarką”.  Xavier Devictor podkreślał także znaczenie partnerstwa Banku z Polską oraz to, w jaki sposób Bank będzie kontynuował współpracę z polskimi władzami w zakresie pomocy w projektowaniu nowej generacji reform oraz aby pomóc innym państwom uczyć się na doświadczeniach Polski w zakresie rozwiązywania podobnych problemów.

W prezentacji raportu w salach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uczestniczyli Premier Polski, Donald Tusk, Wicepremier i Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak, oraz Minister Sprawiedliwości, Jarosław Gowin. Przekazując wyrazy uznania dla wsparcia udzielanego przez Bank Światowy, Premier Tusk wyraził zadowolenie z wyników uzyskanych przez Polskę, ale podkreślił także potrzebę kontynuowania prac nad doskonaleniem klimatu inwestycyjnego w Polsce.


Api
Api

Welcome