Skip to Main Navigation
Wideo11 marca 2014

Projekt ochrony przeciwpowodziowej odsłania starożytne tajemnice przeszłości Polski

Wykopaliska archeologiczne w południowej Polsce odsłaniają starożytne skarby. Wykopaliska stanowią komponent dziedzictwa kulturowego w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, wspieranym przez Bank Światowy.