Projekt ochrony przeciwpowodziowej odsłania starożytne tajemnice przeszłości Polski

11 marca 2014Wykopaliska archeologiczne w południowej Polsce odsłaniają starożytne skarby. Wykopaliska stanowią komponent dziedzictwa kulturowego w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, wspieranym przez Bank Światowy.

Archeolodzy krzątają się przy wykopaliskach w pobliżu Raciborza na południu Polski.    

Szukają cennych artefaktów ze starożytnej przeszłości Polski, i w wielu wypadkach je znajdują, mówi jeden z archeologów, Marek Aniola.

„Większość znalezisk to ceramika i naczynia gliniane.   Znaleźliśmy około 60,000 artefaktów, to bardzo obfite znaleziska" mówi Aniola, który reprezentuje Polską Akademię Nauk.

Badania archeologiczne w Raciborzu i na innych terenach położonych w dorzeczu Odry stanowią komponent dziedzictwa kulturowego regionalnego projektu ochrony przeciwpowodziowej, wspieranego przez Bank Światowy.  

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry przewiduje prace ziemne i budowę obiektów ochrony przeciwpowodziowej na terenach, które w przeszłości ucierpiały na skutek powodzi; najpierw jednak, każdy skrawek terenu, na który budowa będzie miała wpływ, musi być starannie zbadany pod kątem starożytnych skarbów, które może skrywać – i często skrywa. 


" Pierwotnie planowano przebadanie ośmiu hektarów, ale jak do tej pory przebadaliśmy trzynaście, czyli badania archeologiczne objęły niemal dwukrotnie większy obszar "

Przemysław Bobrowski

Przewodzi wykopaliskom archeologicznym prowadzonym w ramach projektu

Na terenie wykopaliska w Raciborzu znaleziono figurkę w doskonałym stanie, która liczy sobie 6,000 lat. Rzuciła ona zupełnie nowe światło na prehistoryczne dzieje Polski.  

„To jedno z najważniejszych odkryć w tej lokalizacji.   Nazwaliśmy ją Śląską Wenus.  To figurka kobiety, absolutnie unikatowa. To pierwsza figurka tego rodzaju pochodząca z tej kultury, kiedykolwiek znaleziona w Polsce" - mówi Marek Aniola.  

Dodaje, że oprócz Śląskiej Wenus, w różnych lokalizacjach badanych przed rozpoczęciem prac ziemnych w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej, znaleziono dziesiątki tysięcy fragmentów ceramiki, biżuterię i prehistoryczne narzędzia.  

Znaleziska przesyłane są do laboratoriów, gdzie dalsze badania dostarczają interesujących informacji, między innymi o tym, co stało się ze starożytnymi mieszkańcami Polski. 

Marek Aniola dodaje z ironią, ze „fakt znalezienia przez nas tak wielu artefaktów, narzędzi, siekier, ceramiki i figurek wskazuje, że tereny te zostały opuszczone przez mieszkańców nagle” około 6,000 lat temu – być może ze względu na takie same gwałtowne powodzie jak te, którym zapobiegać ma Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry!


60,000
artefaktów zostały znalezione podczas wykopalisk archeologicznych.


MAPA PROJEKTU


Welcome