Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY1 lipca 2024

Ary Naїm nowym Przedstawicielem Grupy Banku Światowego na Polskę

Warszawa, 1 lipca 2024 r. Ary Naїm obejmuje dziś stanowisko Przedstawiciela Grupy Banku Światowego na Polskę, stając się reprezentantem wszystkich działających w kraju instytucji Grupy. Jest to nowe stanowisko, które sprawi, że zarówno firmy, jak i instytucje publiczne w Polsce zyskają jednolity dostęp do wszystkich produktów i usług Grupy Banku Światowego. Jednocześnie nowa pozycja wzmocni zdolność Grupy do szybszego i skuteczniejszego reagowania na globalne wyzwania.

„Po dekadach sukcesów i pomimo coraz bardziej wymagającego otoczenia globalnego Polska ma szansę wejść na kolejny poziom rozwoju poprzez innowacje i wzrost produktywności, oraz dogonić bogatsze kraje Unii Europejskiej,” stwierdził Ary Naïm. „Jednolite Przedstawicielstwo Grupy Banku Światowego wzmocni nasze relacje z administracją rządową i sektorem prywatnym, a tym samym z obywatelami”.

Grupa Banku Światowego w Polsce wspiera wysiłki rządu w obszarach takich jak m.in. poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych; rozwój systemu opieki długoterminowej; wdrożenie nowej strategii zamówień publicznych czy ochrona przeciwpowodziowa i walka z suszą. Ustanowienie jednolitego przedstawicielstwa Grupy Banku Światowego będzie odzwierciedlone w nowej Strategii Partnerstwa dla Polski, powstającej z udziałem przedstawicieli rządu. Strategia będzie koncentrowała się na realizacji projektów o wysokiej wartości dodanej w celu dostarczania globalnych dóbr publicznych, mobilizacji kapitału prywatnego, tworzenia zielonych innowacji i zwiększania odporności polskiej gospodarki.

Ary Naїm jest Francuzem i byłym bankierem. Swoją karierę rozpoczął w sektorze bankowości komercyjnej we Francji. Następnie pracował w Maroku, po czym w 2003 r. zasilił szeregi Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) z Grupy Banku Światowego. W IFC pełnił szereg funkcji, był m.in. przedstawicielem organizacji na Haiti i w Dominikanie, szefem IFC w Meksyku, a także dyrektorem regionalnym IFC na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią. Tę ostatnią funkcję sprawował pracując z biura w Belgradzie, a następnie w Warszawie.

Powołanie jednolitego przedstawicielstwa na poziomie kraju jest ważnym krokiem na rzecz dalszego wzmocnienia Grupy Banku Światowego. Polska jest jednym z 21 krajów, w których powstaje wspólne biuro Grupy Banku Światowego dla Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) oraz Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA). Połączonymi biurami pokierują osoby na stanowisku menedżera lub stałego przedstawiciela.

Grupa Banku Światowego

Wizją Grupy Banku Światowego jest świat wolny od ubóstwa na planecie nadającej się do życia. Grupa Banku Światowego jest obecna w ponad 100 krajach. Oferuje finansowanie, doradztwo i innowacyjne rozwiązania, które poprawiają jakość życia poprzez tworzenie miejsc pracy, wzmacnianie wzrostu gospodarczego i reagowanie na najpilniejsze wyzwania rozwojowe na świecie. Grupa Banku Światowego jest jednym z wiodących dostawców finansowania i wiedzy dla krajów rozwijających się. W jej skład wchodzi Bank Światowy, w tym Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA); Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC); Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA); oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Więcej informacji: www.worldbank.org, www.miga.org i www.ifc.org.

KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2025/ECA/002

Kontakt

W Warszawie:
Krzysztof Bastian
+48 666274176
W WIedniu:
Jennifer Bisping
+43 1 21 70588

Blogi

    loader image

CO NOWEGO

    loader image