Skip to Main Navigation

Ary Naïm

Ary-Naim

Przedstawiciel Grupy Banku Światowego na Polskę

Ary Naïm zaczynał pracę w sektorze bankowości komercyjnej we Francji, skąd pochodzi. Następnie pracował w Maroku, po czym w 2003 r. zasilił szeregi Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) z Grupy Banku Światowego. Jako specjalista ds. sektora finansowego współpracował z wiodącymi instytucjami finansowymi z różnych regionów świata. Następnie, od 2010 r., pełnił kolejno funkcje: szefa IFC na Haiti i Dominikanę, przedstawiciela na Meksyk, oraz menedżera regionalnego na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią. Tę ostatnią funkcję sprawował pracując z biura w Belgradzie, a następnie w Warszawie.

W swej nowej roli Przedstawiciela Grupy Banku Światowego na Polskę Ary Naïm będzie odpowiedzialny za wypracowanie nowej strategii Grupy dla Polski na lata 2025-2029. Oprócz pełnienia funkcji Przedstawiciela na Polskę, Ary Naïm będzie wciąż szefował działalności IFC w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii, pracując z biura w Warszawie.

Ary Naïm z wykształcenia jest inżynierem. Posiada także dyplom magistra w zakresie sztucznej inteligencji. Interesuje się związkami pomiędzy zrównoważonym rozwojem, technologią i finansami, a także rolą partnerstwa publiczno-prywatnego w zrównoważonym rozwoju.