Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY31 sierpnia 2023

Nowa Dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską

BRUKSELA/WARSZAWA, 31 SIERPNIA 2023 – Pochodząca z Holandii ekonomistka Marina Wes objęła stanowisko Dyrektora Banku Światowego na Unię Europejską.

Marina Wes będzie odpowiedzialna za dialog Banku Światowego z Bułgarią, Chorwacją, Polską i Rumunią, a także z instytucjami unijnymi. Pracując z Brukseli, będzie nadzorować działania operacyjne i eksperckie Banku podejmowane we współpracy z partnerami rządowymi oraz innymi interesariuszami działającymi na rzecz realizacji krajowych celów rozwojowych. Marina Wes będzie też blisko współpracować z siostrzanymi organizacjami Banku Światowego, czyli z Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC) oraz Wielostronną Agencją Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA), w celu zacieśnienia współpracy Banku z sektorem prywatnym.

„Cieszę się, że będę mogła pracować z naszymi partnerami w Unii Europejskiej na rzecz budowania wiedzy i doświadczenia w takich tematach jak zielona transformacja czy włączanie ubogich i słabszych grup społeczeństwa” – powiedziała Marina Wes. „Dyskusja dotycząca globalnych dóbr publicznych oraz roli sektora prywatnego jest kluczowa dla Europy i reszty świata. Będzie ona kluczowym obszarem zaangażowania w relacjach z Unią Europejską i państwami członkowskimi.”

Przed objęciem obecnej funkcji, Marina Wes pracowała jako dyrektor Banku na Egipt, Jemen i Dżibuti, a wcześniej jako dyrektor na Zachodni Brzeg Jordanu i Strefę Gazy. Do Banku Światowego dołączyła w 2000 r. jako ekonomistka odpowiedzialna za Kosowo. Od tamtego czasu zajmowała się szerokim spektrum zagadnień ekonomicznych w gospodarkach rozwijających się. Między innymi była starszą ekonomistką zajmującą się Indiami, główną ekonomistką odpowiedzialną za region Bałkanów Zachodnich i Turcji, a także przedstawicielem Banku na Polskę.

Przed rozpoczęciem kariery w Banku Światowym Marina Wes pracowała jako naczelna ekonomistka w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, a także jako profesor finansów międzynarodowych na Uniwersytecie w Amsterdamie. Posiada tytuł doktora ekonomii uzyskany na London School of Economics.

KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2024/ECA/008

Kontakt

Brussels
Rachel Winter Jones
Washington
Amy Stilwell
Warszawa
Krzysztof Bastian

Blogi

    loader image

CO NOWEGO

    loader image