Skip to Main Navigation
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE31. kolovoza 2023.

Imenovana nova direktorica Svjetske banke za Europsku uniju

BRUXELLES, 9. rujna 2023. – Marina Wes nova je direktorica Svjetske banke za Europsku uniju u Bruxellesu.

Gđa Wes vodit će suradnju Svjetske banke sa zemljama klijentima u Europskoj uniji (Bugarska, Hrvatska, Poljska i Rumunjska) i institucijama EU-a. Nadzirat će projekte s vladama, dionicima i partnerima u cilju postizanja razvojnih ciljeva tih zemalja, usko surađujući s IFC-om i MIGA-om na jačanju angažmana Svjetske banke u privatnom sektoru.

„Radujem se suradnji sa svim našim partnerima u EU-u na daljnjem jačanju znanja i ekspertize koje se mogu iskoristiti u čitavom svijetu, uključujući u području zelene tranzicije te omogućavanju integracije i inkluzije siromašnih i ranjivih”, rekla je gđa Wes. „Diskusija o globalnim javnim dobrima te ulozi privatnog sektora ključna je za Europu i ostatak svijeta te će biti u središtu našeg angažmana s Europskom unijom i zemljama klijentima.”

Gđa Wes donedavno je bila direktorica Svjetske banke za Egipat, Jemen i Džibuti. Prije toga radila je kao direktorica za Zapadnu obalu i Gazu. Gđa Wes Banci se pridružila 2000. kao ekonomistica za Kosovo. Otad je radila na različitim izazovima na važnim tržištima u nastajanju, uključujući kao viša ekonomistica u Indiji, glavna ekonomistica za zapadni Balkan i Tursku te direktorica za Poljsku.

Prije nego što se pridružila Svjetskoj banci, gđa Wes radila je kao glavna ekonomistica u Europskoj banci za obnovu i razvoj te na Sveučilištu u Amsterdamu kao docentica za međunarodne financije. Gđa Wes doktorirala je ekonomiju na London School of Economics.

Priopćenje broj. 2024/ECA/008

Kontakt

Bruxelles
Rachel Winter Jones
Washington
Amy Stilwell

Blogs

    loader image

WHAT'S NEW

    loader image