Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 31 август, 2023

Нов директор на Световната банка за Европейския съюз

БРЮКСЕЛ, 31 август 2023 г.Марина Вес е новият директор на Световната банка за Европейския съюз и е базирана в Брюксел.

Г-жа Вес ще ръководи диалога със страните-клиенти на Световната бака от Европейския съюз (България, Хърватия, Полша и Румъния), както и с институциите на ЕС. Тя ще наблюдава оперативната и аналитична работа с правителствата и партньорите за постигане на целите за развитие на тези страни, като работи в тясно сътрудничество с Международната финансова корпорация (МФК – IFC) и Многостранната инвестиционна агенция за гаранции (МИАГ – MIGA) с цел укрепване на сътрудничеството на Световната банка с частния сектор.

„Очаквам с нетърпение да работя с всички наши партньори в ЕС, за да продължим да създаваме знание, което може да бъде използвано в световен мащаб, включително относно зеления преход и приобщаването на бедните и уязвимите“, каза г-жа Вес . „Дискусията около глобалните обществени блага, както и ролята на частния сектор, е от решаващо значение както за Европа, така и за останалата част от света и ще бъде в основата на нашата работа с Европейския съюз и страните-клиенти, в които има програма на Световната банка.“

Г-жа Вес последно е била директор в Световната банка за Египет, Йемен и Джибути. Преди това е работила като директор в Западния бряг и Газа. Г-жа Вес започва работа в Световната банка през 2000 г. като икономист за Косово. Оттогава насам тя изследва различни теми и въпроси в нововъзникващи пазари и икономики в качеството си на старши икономист за Индия, водещ икономист за Западните Балкани и Турция, както и постоянен представтел на Световната банка в Полша.

Преди да се присъедини към Световната банка, г-жа Вес е работила като главен икономист в Европейската банка за възстановяване и развитие и в Амстердамския университет като асистент по международни финанси. Г-жа Вес има докторска степен по икономика от Лондонското училище по икономика.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2024/ECA/008

Контакт

In Brussels
Rachel Winter Jones
In Washington
Amy Stilwell

Блогове

    loader image

КАКВО НОВО

    loader image