Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

KOMUNIKAT PRASOWY

Duże postępy w poprawie klimatu dla biznesu w Europie i Azji Środkowej - donosi najnowszy raport „Doing Business”

27 pazdziernika 2015


WASZYNGTON, 27 października 2015  roku – Ponad 90 procent gospodarek w regionie Europy i Azji Środkowej w ciągu minionego roku wdrożyło reformy na rzecz poprawy klimatu dla biznesu, donosi coroczny raport Grupy Banku Światowego poświęcony łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Opublikowany dzisiaj raport zatytułowany „Doing Business 2016: pomiar jakości i efektywności regulacji” zwraca uwagę na 58 reform wdrożonych w 23 z 25 krajów regionu.

Kazachstan, sklasyfikowany na 41. miejscu globalnego rankingu, zrealizował najwięcej reform na świecie, wdrażając w minionym roku siedem usprawnień w przepisach o działalności gospodarczej. Tuż za nim uplasowała się Rosja (51. miejsce w rankingu) oraz Cypr (miejsce 47.); kraje te wdrożyły w analizowanym okresie po pięć reform.

Znacząca poprawa sytuacji w Kazachstanie wynika z wyeliminowania szeregu zbędnych przeszkód o charakterze biurokratycznym na kilku ocenianych obszarach, takich jak m.in. zarejestrowanie spółki, rejestracja prawa własności do nieruchomości, czy dochodzenie należności. Rosja znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu w kategorii rejestracji prawa własności do nieruchomości, zdobyła też sporo punktów za niezawodność dostaw energii elektrycznej i przejrzystość taryf. Cypr natomiast znacząco usprawnił procedury upadłościowe.

Patrząc całościowo, reformy wdrożone w Europie i Azji Środkowej stanowią 25 procent ogółu 231 reform zrealizowanych na świecie w minionym roku. Z tego regionu pochodzi troje z dziesięciu tegorocznych prymusów raportu - krajów, które wdrożyły na swoim terytorium co najmniej trzy reformy i awansowały w światowym rankingu. Są to Cypr, Kazachstan i Uzbekistan.

„To imponujące, że w niemal każdym kraju w regionie Europy i Azji Środkowej w minionym roku wdrożono przynajmniej jedną reformę na rzecz poprawy środowiska dla biznesu”, stwierdziłą Rita Ramalho pracująca nad raportem „Doing Business”. „Dzięki woli politycznej i ciężkiej pracy, bez których te reformy nie byłyby możliwe, gospodarki regionu znalazły się wśród najlepszych w większości kategorii ocenianych w ramach raportu.”

Tegoroczny raport „Doing Business” stanowi zwieńczenie dwuletnich prac nad rozbudową wskaźników do pomiaru jakości przepisów oraz efektywności ram prawnych regulujących działalność gospodarczą, które dają pełniejsze odzwierciedlenie rzeczywistego stanu rzeczy. Gospodarki Europy i Azji Środkowej uzyskały dobre wyniki w obszarze pięciu wskaźników objętych zmianami w tegorocznym raporcie (uzyskiwanie pozwoleń na budowę, dostęp do elektryczności, dochodzenie należności, rejestrowanie praw własności do nieruchomości i handel zagraniczny), co wywarło korzystny wpływ na ich pozycję w globalnym rankingu.

Generalnie region wyróżnia się in plus pod względem rejestracji prawa własności do nieruchomości. Koszt rejestracji jest tutaj najniższy na świecie i wynosi średnio 2,6 procenta wartości nieruchomości. Przy tym, podobnie jak w państwach członkowskich OECD, będących krajami o wysokich dochodach, w regionie Europy i Azji Środkowej rejestracja prawa własności do nieruchomości zajmuje tylko 22 dni  - jest to najlepszy wynik na świecie.

Po stronie wyzwań trzeba w regionie wymienić długość oczekiwania na uzyskanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Średnio potrzeba na to 119 dni, podczas gdy w krajach OECD czas oczekiwania wynosi 78 dni. Jednak z drugiej strony mocną stroną regionu jest jakość dostaw energii elektrycznej, bez częstych przerw ani zakłóceń.

Kolejnym wyzwaniem dla regionu jest uzyskiwanie pozwoleń budowlanych ze względu na dużą liczbę czasochłonnych procedur. Na przykład w Tadżykistanie spełnienie wszystkich wymogów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę zajmuje 242 dni i wymaga 27 procedur. Jednocześnie na wyróżnienie zasługują wskaźniki jakościowe w budownictwie. Za przykład może posłużyć fakt, że we wszystkich krajach Europy i Azji Środkowej wymagana jest inspekcja obiektu po zakończeniu budowy.

Macedonia plasuje się w rankingu najwyżej ze wszystkich krajów regionu – została sklasyfikowana na 12. miejscu w grupie 189 gospodarek świata. Macedonia nie tylko przoduje w kilku obszarach istotnych z punktu widzenia łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, ale podjęła się jeszcze kilku reform w minionym roku. Należy wśród nich wymienić upraszczanie procedur rejestracji spółki polegające na wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji przez Internet. W rezultacie kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie w kategorii rejestracji działalności gospodarczej.

Drugie i trzecie miejsce w regionie zajęły Litwa i Łotwa, sklasyfikowane odpowiednio na 20. i 22. miejscu globalnego rankingu.

Pełny raport oraz dane można znaleźć na stronie www.doingbusiness.org

Kontakty medialne
W Waszyngtonie
Indira Chand
tel : +1 (202) 458-0434
+1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
W sprawie transmisji/TV
Mehreen Arshad Sheikh
tel : +1 (202) 458-7336
msheikh1@worldbankgroup.org


KOMUNIKAT PRASOWY NR:
2016/139/DEC

Api
Api