Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Страните от Европа и Централна Азия отбелязват подобряване на бизнес климата, показва последният доклад „Doing Business”

27 Октомври, 2015


Вашингтoн, 27 октомври 2015 г. – През последната година повече от 90% от страните в Европа и Централна Азия са провели реформи с цел подобряване на бизнес климата, се казва в новото издание на ежегодния доклад на Световната банка „Doing Business“, който измерва условията за правене на бизнес.

„Doing Business 2016”: Оценка на качеството и ефективността на регулирането, публикуван днес, отчита 58 реформи, проведени в 23 от общо 25-те страни в региона.

Казахстан, страна, заемаща 41-во място в световната класация, е провела най-много реформи в света, със седем извършени подобрения на бизнес регуалациите си за последната година. След тях се нареждат Русия (заемаща 51-во място в световната класация) и Кипър (47-мо място в класацията), които са провели съответно по пет реформи всяка. България е поставена на 38-мо място в глобалната класация, без нито една отчетена реформа.

Забележителните подобрения в Казахстан включват премахване на излишните бюрократични процедури в няколко области, включително при стартиране на бизнес, регистриране на собственост и изпълнение на договорите. Русия е сред държавите в топ 10 по показатели за регистриране на собственост и показва отлични резултати по надеждност при доставките на електроенергия и прозрачност на тарифите за електроенергията. Междувременно Кипър е постигнал значителни подобрения при разрешаване на проблемите с  несъстоятелността.

Докладът „Doing Business 2016” отчита 231 проведени реформи в световен мащаб, като 25% от тези реформи са проведени в страните от Европа и Централна Азия. В този регион са три от десетте държави с най-добри показатели в областта на подобрение на бизнес средата (т.е. държави, провели най-малко три реформи и придвижили се нагоре в световната ранглиста) – Казахстан, Кипър и Узбекистан.

„Похвален е фактът, че почти всяка страна в Европа и Централна Азия е провела през изминалата година най-малко една реформа за подобрение на бизнес средата си“, казва Рита Рамальо, ръководител на проекта „Doing Business”. “Политическият ангажимент от страна на правителствата и големите усилия, положени за провеждането на реформите, позволяват на страните от региона да пробият и да се наредят сред страните с най-значими резултати според показателите, изследвани в доклада.

Тазгодишното издание на „Doing Business” завършва двугодишните си усилия по разширяване на показателите, по които се оценяват качеството на регулиране, а също и ефективността на законодателството в областта на предприемаческата дейност, за да се придобие точна преценка за реалното положение в страните. Тази година са разширени изследванията по пет показателя – „получаване на разрешение за строеж“, „включване в електрическата мрежа“, „изпълнение на договорите“, „регистрация на собственост“ и „международна търговия“. По тези показатели, страните от Европа и Централна Азия са постигнали много добри резултати, което се отразява положително върху тяхното позициониране в световните класации. 

В световен мащаб, регионът има положително развитие по показателя „регистрация на собственост“. Цената за регистрация на собственост е най-ниската в световен мащаб – средно 2.6% от стойността на регистрираната собственост. Подобно на страните с високи доходи от ОИСР, държавите от региона времето за регистрация на собственост е само 22 дни – най-бързо в света.

Една от основните трудности за региона – това е времето, необходимо за включване в електрическата система. Средно, това отнема 119 дни, в сравнение със средно 78 дни в страните от ОИСР. Регионът обаче заема място напред по показателите за качество на електричеството, с няколко изключения и малки смущения в електроснабдяването.

Регионът не се представя добре по показателя за „получаване на разрешение за строеж“, където процедурите по получаване на разрешение са прекомерно времеемки и продължителни. В Таджикистан, например, процедурите за получаване на разрешение са 27 на брой и са необходими 242 дни, докато бъдат изпълнени всички необходими изсиквания. Но регионът показва високи резултати по показателя за „качествено изпълнение на строителството“. Например, във всички държави в Европа и Централна Азия законодателството изсиква задължителна проверка след окончателното привършване на строителните дейности.

БЮР Македония е лидерът в региона, заемайки 12-то от общо 189 места в световната класация. Страната показва високи резултати в няколко от областите за правене на бизнес, като в същото време е провела и няколко реформи през изминалата година. Освен това БЮР Македония опрости процеса по стартиране на бизнес като въведе задължителна онлайн регистрация. В резултат на това БЮР Македония в момента е втората най-добре представяща се държава в света по критерия „стартиране на бизнес“.

Литва и Латвия заемат съответно първо и второ място в класацията за региона, като са поставени на 20-то и 22-ро място в световната класация.

Целият доклад и съпътстващата база данни са достъпни на www.doingbusiness.org

Контакти с медиите
Във Вашингтон
Индира Чанд
Teл: +1 (202) 458-0434
+1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
Мехрин Аршад Шеих
Teл: +1 (202) 458-7336
msheikh1@worldbankgroup.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2016/139/DEC

Api
Api