KOMUNIKAT PRASOWY

Rekrutacja na bezplatne szkolenia z miedzynarodowych standardow rewizji finansowej (MSRF)

28 marca 2011Program Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej
„Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym"
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW REWIZJI FINANSOWEJ (MSRF)
DLA WSZYSTKICH PRAKTYKUJĄCYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW

W związku z planowanym przyjęciem do prawa unijnego MSRF i zastąpienia nimi krajowych standardów rewizji finansowej, w kwietniu 2011 r. rozpoczyna się cykl bezpłatnych szkoleń pt. Przyjęcie i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Szkolenia organizowane są przez Bank Światowy we współpracy z KIBR oraz Ministerstwem Finansów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w zakresie projektu Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym.

Grupą docelową objętą szkoleniem są biegli rewidenci wykonujący zawód oraz te osoby, które mają zamiar wykonywać zawód w najbliższym czasie.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Regionalnych Oddziałów KIBR.

Zgodnie z przyjętymi założeniami szkolenie będzie miało charakter modułowy i realizowane będzie w latach 2011-2015 w następującym układzie:

  • Moduł I Wprowadzenie do tematyki Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 1 dzień zajęciowy (6 godz. lekcyjnych) - począwszy od kwietnia 2011 r.;
  • Moduł II Planowanie oraz przeprowadzenie badania 3 dni zajęciowe (24 godz. lekcyjne) - lata 2011-2013;
  • Moduł III Raportowanie 1 dzień zajęciowy (8 godzin lekcyjnych) - lata 2011-2013;
  • Moduł IV Powtórka oraz zastosowanie MSRF w studium przypadku 1 dzień zajęciowy (8 godzin lekcyjnych) - lata 2014-2015.

Szkolenia będą odbywały się w następujących Regionalych Oddziałach KIBR:
Białystok (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR Suwałki);
Gdańsk (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR: Bydgoszcz, Elbląg, Olsztyn, Toruń);
Katowice (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR: Bielsko-Biała, Częstochowa, Opole);
Kielce;
Kraków (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR: Tarnów);
Lublin (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR: Rzeszów);
Łódź;
Poznań (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR: Zielona Góra);
Szczecin (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR: Gorzów Wlkp., Koszalin);
Warszawa (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR: Radom, Włocławek);
Wrocław (również dla biegłych rewidentów z RO KIBR: Legnica).

Przy naborze uczestników priorytetem jest kolejność nadsyłania zgłoszeń. W związku z faktem, że w czasie trwania projektu zmieniać się będzie skład osobowy grupy docelowej (biegli rewidenci wykonujący zawód) przed rozpoczęciem naboru do modułu szkoleniowego I, połączonych modułów II i III oraz IV organizatorzy będą dokonywać stosownej weryfikacji i informować o rozpoczęciu naboru na kolejny moduł szkolenia wyłącznie uprawnione osoby.

Moduł I Wprowadzenie do tematyki Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej zalicza 6 godz. lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.


Api
Api