KOMUNIKAT PRASOWY

Program Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej: zaproszenie dla firm do składania ofert

16 czerwca 2010
Program Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej

Szwajcarsko-Polski Projekt
„Budowa Zdolności Instytucjonalnych i Prawnych na Poziomie Krajowym w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej i Audytu w Sektorze Prywatnym“
finansowany ze Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla Rozszerzonej Unii Europejskiej

ZAPROSZENIE DLA FIRM DO SKŁADANIA OFERT
NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Celem projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym” realizowanego przez Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (The Centre for Financial Reporting Reform, CFRR) Banku Światowego, jest wspieranie nowych krajów członkowskich UE w ich wysiłkach zmierzających do utworzenia zrównoważonych i stabilnych ram regulacyjnych i instytucjonalnych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej jednostek sektora prywatnego. Projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach regionalnego Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (Financial Reporting Technical Assistance Program, FRTAP) dostępnego również dla innych krajów. Program FRTAP jest częścią pomocy finansowej Szwajcarii w rozszerzoną Unię Europejską, mającej służyć zmniejszeniu różnic ekonomicznych i społecznych pomiędzy państwami członkowskimi UE, które przyłączały się do Unii począwszy od roku 2004 a pozostałymi państwami członkowskimi.

CFRR Banku Światowego jest jednostką realizujacą projekt na podstawie umowy z Ministerstwem Finansów

Program FRTAP dla Polski zawiera komponent dotyczący szkoleń z komunikacji i języka angielskiego dla polskich ekspertów z dziedziny sprawozdawczości finansowej w celu poprawy umiejetności  aktywnego i efektywnego uczestnictwa na arenie europejskiej i międzynarodowej. Częścią tego komponentu będzie szkolenie z języka angielskiego  dla około 30 przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

W ramach tego zadania CFRR poszukuje firmy szkoleniowej do przeprowadzenia  kursów języka angielskiego na terenie Warszawy (wymagana lokalizacje centralna) w okresie październik 2010 – czerwiec 2011 z możliwością przedłużenia umowy na kolejne dwa lata. Oczekuje się, że firma szkoleniowa po przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych zapewni kursy na odpowiednim poziomie zaawansowania dla każdego uczestnika.

Szczegółowe warunki  znajdują się w specyfikacji zamówienia oraz we wzorcowej umowie w języku angielskim. Wzór umowy w języku polskim jest zamieszczona w celach informacyjnych.

Zainteresowane firmy są proszone o złożenie ofert zawierających zaproponowaną metodologię szkoleń, lokalizacje pomieszczeń szkoleniowych, kadrę szkoleniową. Oferta musi również zawierać cenę (w formacie przedstawionym w ankesie B) w PLN na jednego uczestnika za godzine lekcyjna (45 minut zegarowych) za propopnowany poziom/typ kursu (jeżeli cena kursów zalezy od rodzaju kursu) oraz sumarycznie.

Prosimy o składanie ofert na email w terminie do 25 czerwca 2010


Api
Api