Skip to Main Navigation
Wydarzenia

Konferencja: Zaangażowanie Banku Światowego w Sprawiedliwą Transformację w Polsce – podsumowanie i perspektywy

15 grudnia 2022
Warszawa
The World Bank

Konferencja będzie okazją do podsumowania dwuletniego projektu Banku Światowego prowadzonego we współpracy z Komisją Europejską, Rządem RP, oraz polskimi regionami węglowymi, w tym Dolnym Śląskiem, Śląskiem i Wielkopolską.

W czasie dwóch lat trwaniaprojektu międzynarodowi i polscy eksperci Banku Światowego służyli władzom regionalnym i krajowym doradztwem i wsparciem technicznym ukierunkowanym na zwiększenie wiedzy i zdolności niezbędnych do przygotowania się do procesu transformacji i zarządzania nim.

Celem konferencji jest podsumowanie zdobytych doświadczeń i przedstawienie wyciągniętych wniosków, zwłaszcza w obszarach i) zarządzania procesem transformacji, ii) ludzo i społeczności, których dotknie proces transformacji oraz iii) technologicznych narzędzi do mapowania nowej przyszłości dla terenów pogórniczych.

Konferencja będzie okazją do przedyskutowania wśród interesariuszy Sprawiedliwej Transformacji w Polsce potencjalnego dalszego zaangażowania Banku Światowego w proces transformacji z wykorzystaniem standardowych instrumentów banku, w tym pożyczek i doradztwa. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń z członkami delegacji ukraińskiego sektora energetycznego, którzy będą w tym czasie uczestniczyć w wizycie studyjnej w Polsce.

Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rządu RP, władz regionalnych i lokalnych, a także przedstawiciele trzeciego sektora zaangażowani w proces Sprawiedliwej Transformacji w Polsce.

>> Powtórka wydarzenia 

info

  • Kiedy : 15 grudnia 2022
  • Gdzie: Hotel Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 9
Zarejestruj się