Skip to Main Navigation
Wydarzenia

Warsztaty Banku Światowego: Wsparcie transformacji energetycznej w polskich regionach węglowych

16 lutego 2022

Online

Image
 • Bank Światowy przez lata wspierał transformację energetyczną w Polsce oraz stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych, zarówno poprzez projekty finansowe, jak i doradztwo.

  Najnowszy projekt Wsparcie Regionów Górniczych w Procesie Transformacji, który finansowany jest przez Komisję Europejską, rozpoczął się w styczniu 2021 r. W ramach projektu Bank Światowy wspiera władze centralne i regionalne pomocą techniczną oraz zwiększa kompetencje instytucji w obszarze zarządzania transformacją energetyczną.

  Jednym z komponentów projektu jest promowanie zagadnień dotyczących sprawiedliwej transformacji, czyli działań których celem jest dojście do gospodarki neutralnej dla klimatu w sposób zrównoważony i solidarny.

  W tym celu Bank Światowy organizuje cykl wirtualnych warsztatów poruszających różne zagadnienia związane ze sprawiedliwą transformacją. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami Banku Światowego a szeroką grupą interesariuszy sprawiedliwej transformacji w Polsce, w tym tych, którzy zostaną tym procesem dotknięci.

  Wirtualne warsztaty, poruszą m.in. następujące tematy:

  • Rekultywacja terenów pogórniczych;
  • Wsparcie dla ludzi i wspólnot dotkniętych procesem transformacji energetycznej;
  • Planowanie procesu transformacji i różnorodności gospodarczej w perspektywie długofalowej;
  • Budowanie zdolności instytucjonalnych do projektów transformacyjnych oraz możliwe źródła finansowania.
 • 16.02.2022 – Wsparcie pracowników sektora węglowego

  Drugi z serii warsztatów Banku Światowego poświęcony był sposobom wsparcia pracowników w procesie transformacji energetycznej.

  W czasie spotkania w trybie online prezentacje wygłosili międzynarodowi i polscy eksperci Banku Światowego: Elizabeth Ruppert Bulmer, Maddalena Honorati, Celine Ferré i Tomasz Gajderowicz. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych, urzędów marszałkowskich, firm, urzędów pracy oraz organizacji pozarządowych.

  W czasie spotkania omówione zostały wątki istotne z punktu widzenia procesu sprawiedliwej transformacji w Polsce:

  • Globalny kontekst transformacji energetycznej i implikacje na rynek pracy w Polsce
  • Profil pracowników bezpośrednio i pośrednio dotkniętych procesem transformacji na przykładzie Górnego Śląska
  • Ocena gotowości pracowników na transformację na przykładzie Wielkopolski Wschodniej
  • Wsparcie procesu odejścia od węgla na przykładzie pracowników z Wielkopolski Wschodniej

  21.06.2021 – Rekultywacja terenów pogórniczych

  Inauguracyjny warsztat o rekultywacji terenów pogórniczych odbył się 21 czerwca. Poprowadził go ekspert Banku Światowego ds. środowiska, dr Wolfhart Pohl.

  W warsztacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstw, agencji rządowych, samorządów, a także organizacji pozarządowych oraz ludzie świata nauki. Słowo wstępu wygłosił Janusz Gałkowski, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

  Podczas warsztatu Wolfhart Pohl przedstawił metodologię zarządzania transformacją terenów górniczych opracowaną przez Bank Światowy: matrycę „3 na 3” pokazującą główne filary transformacji: a) zarządzanie i planowanie strategiczne, b) ludzie i wspólnoty oraz c) grunty i aktywa; to wszystko w trzech perspektywach czasowych: przed zamknięciem kopalni, w trakcie procesu likwidacji oraz w ciągu 5-10 lat po zaprzestaniu funkcjonowania.

  W czasie warsztatów dyskutowano również o wyzwaniach i możliwościach, jakie dają tereny pogórnicze. Zaprezentowano narzędzia LURA – aplikacji Banku Światowego pozwalającej na opracowanie charakterystyki terenów pogórniczych. Ta innowacyjna platforma bierze pod uwagę czynniki takie jak ryzyka geotechniczne, topograficzne, warunki hydrologiczne, a także ryzyka środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Całościowa ewaluacja terenu dokonana przy pomocy aplikacji LURA pozwala wesprzeć decyzje planistyczne samorządów oraz umożliwić optymalne wykorzystanie terenów pokopalnianych.

  Aplikacja, która może być udostępniona nieodpłatnie władzom publicznym, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów. Jej pierwsze zastosowanie w ramach pilotażowego projektu planowane jest w jednej z kopalń na Śląsku.

  Wolfhart Pohl mówił również o roli legislacji i regulacji w rekultywacji terenów pogórniczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek specjalnego przeznaczenia, które ułatwiają zarządzanie skomplikowanym procesem rekultywacji.

  Podczas warsztatu wskazano również na szczególną rolę, którą tereny pogórnicze mogą pełnić w rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne.

  Prezentację z warsztatów, w języku angielskim, mogą Państwo pobrać tutaj.