Wydarzenia
Image
Od Afganistanu po Zambię: Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?
21 stycznia 2016Warszawa


Tematem konferencji, organizowanej w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju, jest międzynarodowa współpraca rozwojowa, w szczególności perspektywy zmian w tej dziedzinie po 2015 roku.

Tematem konferencji, organizowanej w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju, jest międzynarodowa współpraca rozwojowa, w szczególności perspektywy zmian w tej dziedzinie po 2015 roku.

Przyjęta w 2000 r. Deklaracja Milenijna, będąc formą zobowiązania społeczności międzynarodowej z zakresu współpracy rozwojowej oraz globalnego partnerstwa pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, stanowi unikatowy przykład współpracy międzynarodowej. Rok 2015 – jako termin realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – przyczynił się do pogłębienia dyskusji nad oceną dotychczasowych efektów współpracy rozwojowej, jej ewolucji, jaka zachodzi od początku XXI wieku, oraz nowych założeń mających być podstawą współpracy rozwojowej po tym okresie.

Jest to również dobry moment do podjęcia debaty nad aktualnym stanem oraz perspektywą polityki rozwojowej największego z donatorów, jakim jest Unia Europejska, a także państw takich jak Polska, które pomimo wielu własnych wyzwań gospodarczych coraz aktywniej zabierają głos w międzynarodowej dyskusji na temat współpracy rozwojowej.

08:45-9:45           Rejestracja uczestników

09:45-10:00         Powitanie uczestników i gości (Ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Marzenna Guz-Vetter, Dyrektor Przedstawicielstwa KE, władze UKSW)

10:00-11:35         Panel 1.: Perspektywy współpracy rozwojowej w XXI wieku (Joanna Wronecka, Podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, Marina Wes, Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce, Mariola Ratschka, Dyrektor Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie)

11:35-11:50         Wystąpienie Marjety Jager, Zastępcy Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.

11:50-12:15         Przerwa kawowa 

12:15-13:50         Panel 2.: Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy rozwojowej (Carlos Antonio Teixeria, Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju KE, Przedstawiciel Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Jan Hofmokl Zastępca Dyrektora ds. polityki rozwojowej UE, współpracy wielostronnej oraz pomocy humanitarnej Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Jan Szczyciński, UNDP, Jan Bazyl, Dyrektor Grupy Zagranica, prof. UKSW dr hab. Andrzej Gąsowski)

13:50-14:10         Podsumowanie I części konferencji

14:10-15:10         Przerwa obiadowa 

15:10-16:50         Panele otwarte akademickie 

16: 50-17: 00       Zakończenie

 


Welcome