Skip to Main Navigation

Polska Przegląd

POLSKA2020
Ludność, mln38,0
PKB, mld USD (ceny bieżące)596,0
PKB na mieszkańca, USD (ceny bieżące)

15684,2

Oczekiwana długość życia, w latach77,9

Mocno zdywersyfikowana gospodarka Polski okazała się wyjątkowo odporna na tle Unii Europejskiej (UE), kurcząc się w 2020 r. o 2,7 proc. Była to pierwsza recesja od 1991 r.

Solidne ramy makroekonomiczne, skuteczna absorpcja funduszy UE i zdrowy sektor finansowy, a także łatwiejszy dostęp do długoterminowego finansowania wspierały inkluzywny wzrost gospodarczy oraz redukcję ubóstwa. Aż do początku 2020 r. notowano silny wzrost konsumpcji napędzany realnym wzrostem wynagrodzeń oraz pakietem programów społecznych dla poszczególnych grup. Wraz z poprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, Polska coraz ściślej integrowała się z regionalnymi łańcuchami wartości.

Bezprecedensowa reakcja władz mająca na celu złagodzenie skutków kryzysu COVID zawęziła dostępną przestrzeń fiskalną. Wyzwaniem w związku z tym będzie odbudowa tego bufora, gdy tylko ożywienie gospodarcze nabierze tempa.

Jako że wciąż pojawiają się nowe warianty wirusa, trudno jest obecnie przewidywać jak COVID-19 ostatecznie wpłynie na gospodarkę i społeczeństwo.

Dbałość o efektywność wydawania środków publicznych jest istotna, aby odbudować bufory fiskalne i zabezpieczyć środki na zdrowie i zieloną transformację, a także przygotować się na rosnące obciążenia fiskalne wynikające ze starzenia się społeczeństwa.

W perspektywie średnioterminowej do istotnych wyzwań trzeba zaliczyć spadek podaży siły roboczej, tym ostrzejszy, że powiązany ze starzeniem się społeczeństwa. Kolejne wyzwanie to realizacja zobowiązań Polski w obszarze dekarbonizacji.

Ostatnia aktualizacja: lis 16, 2021

kontrakty podpisano między rokiem 2006 a 2011 na świadczenie lepszych usług edukacyjnych, działania integracyjne, pomoc prawną, doradztwo psychologiczne oraz w przypadku przemocy domowej, wsparcie transportu oraz inne innowacyjune usługi socjalne.

KREDYTY

Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*

* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA

GALERIA ZDJĘĆ

Image
GALERIA ZDJĘĆ
Więcej zdjęć

WIĘCEJ

Przydatne informacje

Kontakt

Warszawa, Polska
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, 15. piętro
00-113 Warszawa, Polska
+48 22 520 80 00
Kontakt dla mediów
Filip Kochan