Skip to Main Navigation

Polska Przegląd

POLSKA2023
Liczba ludności, w mln39,1
PKB, w mld USD (ceny bieżące)808,6
PKB na jednego mieszkańca, w USD (ceny bieżące)

20681,2

Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia, w latach

75,6(2021)

Polska gospodarka przetrwała globalne i regionalne szoki zewnętrzne dzięki zróżnicowanej strukturze gospodarczej, integracji z regionalnymi łańcuchami wartości, dbałości o stabilność makroekonomiczną, zdrowemu sektorowi finansowemu, oraz krajowemu rynkowi pracy, który wspierał wyraźny wzrost płac i konsumpcję prywatną. Przyczyniało się to do redukcji ubóstwa długoterminowego i wzrostu mediany dochodów. Kryzysy osłabiły jednak pozycję fiskalną kraju, a kryzys energetyczny spowodowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę doprowadził do znaczącego wzrostu inflacji, obniżając siłę nabywczą gospodarstw domowych i ciążąc na tempie wzrostu gospodarczego.

Nowy rząd, który przejął władzę w grudniu 2023 r. ma przed sobą duże wyzwania, w tym poprawę jakości instytucji, zwłaszcza w obszarze rządów prawa. Także polski model gospodarczy jest na rozdrożu: wymaga on zwiększenia produktywności poprzez stymulowanie innowacji, dekarbonizacji energetyki, zmierzenia się z rosnącymi nierównościami dochodowymi, a także przekwalifikowania i podniesienia kwalifikacji siły roboczej w kontekście szybko starzejącej się populacji. Do odbudowy buforów fiskalnych i umożliwienia wydatkowania na zdrowie publiczne, obronę narodową oraz energetykę odnawialnę potrzebna jest wyższa efektywność wydatkowania środków publicznych i podatkowych.

Średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego zależą od przeprowadzenia zielonej i technologicznej transformacji, a także zlalezienia odpowiedzi na brak siły roboczej, który występuje pomimo zasilenia rynku pracy przez niemal milion uchodźców z Ukrainy. Transformacja technologiczna i osiągnięcie ambitnych unijnych celów dekarbonizacyjnych, pola na których Polska odstaje od innych państw członkowskich, będą wymagały inwestycji i planowania, oraz zapewnienia sprawiedliwej transformacji, która ograniczy różnice w rozwoju regionów. Polityczna niepewność może potencjalnie negatywnie wpływać na inwestycje aż do końca cyklu wyborczego w maju 2025 r.

Ostatnia aktualizacja: maj 14, 2024

miliony reprezentowały kontrakty podpisane z lokalnymi świadczeniodawcami, aby pomóc społecznościom w przełamywaniu barier ubóstwa i izolacji.

KREDYTY

Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*

* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA

GALERIA ZDJĘĆ

Image
GALERIA ZDJĘĆ
Więcej zdjęć

WIĘCEJ

Przydatne informacje

Kontakt

Warszawa, Polska
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, 15. piętro
00-113 Warszawa, Polska
+48 22 520 80 00
Kontakt dla mediów
Krzysztof Bastian