Skip to Main Navigation

Polska Przegląd

POLSKA2022
Ludność, mln38,4
PKB, mld USD (ceny bieżące)690,2
PKB na mieszkańca, USD (ceny bieżące)

17959,9

Oczekiwana długość życia, w latach75,6

Polska gospodarka jest silnie zdywersyfikowana. Po recesji wywołanej kryzysem COVID-19 w 2020 roku zanotowała dynamiczne odbicie. Czynnikami wspierającymi wzrost obejmujący wszystkie grupy społeczne oraz redukcję ubóstwa były solidne ramy makroekonomiczne, efektywna absorpcja funduszy unijnych, silny sektor finansowy oraz dostęp do europejskiego rynku i długoterminowego kredytu. Prywatnej konsumpcji sprzyja silny krajowy rynek pracy oraz realny wzrost dochodów - zarówno mediany, jak i dolnych 40 procent. Z myślą o poprawie wydajności i dalszym wzroście gospodarczym należy rozwijać inwestycje prywatne, ekosystem innowacji oraz regionalne łańcuchy wartości. 

Środki podjęte w celu złagodzenia skutków kryzysu COVID oraz wysoka inflacja zawęziły dostępną przestrzeń fiskalną. Zwiększona efektywność wydatków publicznych jest niezbędna do odbudowania buforów fiskalnych, zaabsorbowania wyższych wydatków na zdrowie publiczne, obronność, zieloną transformację oraz przygotowania się do obciążeń fiskalnych związanych z procesem starzenia się społeczeństwa. 

W perspektywie średnioterminowej głównym wyzwaniem staje się malejąca podaż pracy, związana ze spadkiem liczby ludności i starzeniem się społeczeństwa. Tymczasowym rozwiązaniem dla rynku pracy może być szacowany na ok. milion osób napływ uchodźców z Ukrainy. Kolejne wyzwania wiążą się z realizacją podjętych zobowiązań dekarbonizacyjnych. Trwały wzrost gospodarczy wymaga także wzmocnienia instytucji odpowiedzianych za dobrostan różnych grup społecznych i niwelowanie dysproporcji między regionami.

Ostatnia aktualizacja: paź 10, 2023

kontrakty podpisano między rokiem 2006 a 2011 na świadczenie lepszych usług edukacyjnych, działania integracyjne, pomoc prawną, doradztwo psychologiczne oraz w przypadku przemocy domowej, wsparcie transportu oraz inne innowacyjune usługi socjalne.

KREDYTY

Polska: Zaangażowanie w latach fiskalnych (w milionach dolarów)*

* Kwoty obejmują zaangażowania IBRD i IDA

GALERIA ZDJĘĆ

Image
GALERIA ZDJĘĆ
Więcej zdjęć

WIĘCEJ

Przydatne informacje

Kontakt

Warszawa, Polska
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, 15. piętro
00-113 Warszawa, Polska
+48 22 520 80 00
Kontakt dla mediów
Krzysztof Bastian