រឿងពិសេស

ការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈនៅកម្ពុជា

9 កុម្ភៈ 2017


Image

ភ្នំពេញ កម្ពុជា៖ មានប្រទេសជាច្រើនបានខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ។ កម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមរៀនសូត្រពីប្រទេសផ្សេងៗ ទំាងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេស ហើយថ្មីៗនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានរៀបចំសិក្ខាសាលារួមជាមួយនិង​ធនាគារពិភពលោក ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីចែករំលែកនូវគំនិតថ្មីៗ។

លោកស្រី អ៊ីហ្គូណា ដូបា្រចា ប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានថ្លែងនៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោកស្រីថា ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីតួអង្គសំខាន់ៗចំនួនបី គឺ ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម និងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ គឺមានសារៈសំខាន់កែលម្អលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ ។

លោកស្រី បានមានប្រសាសន៍ថា “ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ គឺមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធិជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវានានា។ ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាចំពោះក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ អាចធ្វើឲ្យគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈមានភាពខុសប្លែកគ្នា។ នៅពេលប្រជាពលរដ្ឋនានាអាចនិយាយចេញនូវក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនប្រាប់ដល់អ្នកនយោបាយឬអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ សកម្មភាពកំណែទម្រង់ផ្សេងៗត្រូវកែតម្រូវ ហើយត្រូវអនុវត្តដោយអ្នកផ្តល់សេវា។”

ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានអនុម័តនូវបទបញ្ជាជាច្រើនដើម្បីកែលម្អសេវាសាធារណៈ។ ក៏ប៉ុន្តែ នៅមានកិច្ចការជាច្រើនត្រូវធ្វើនៅពេលខាងមុខទៀត។ ឯកឧត្តម ក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងនានា ដែលកំពុងផ្តល់សេវាសាធារណៈ ឲ្យធ្វើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ការប្រគល់ភារៈកិច្ច ការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម និងការបង្កើតយន្តការដើម្បីវាយតម្លៃ និងទទួលមតិយោបល់កែលម្អចំពោះការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩០ ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានកត់ត្រាថាមាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនេះនៅមិនទាន់នឹងហ្ន៎ ដោយមានវិសមភាពធំក្នុងតំបន់ក្នុងការទទួលបានគុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាសាធារណៈ។ ប្រជាជនក្រីក្រច្រើនជាង៩០ភាគរយរស់នៅជនបទ មានតែប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៣៧​ភាគរយនៃ​ប្រជាជនរស់នៅជនបបទមានបង្គន់អនាម័យ និង៤៤ភាគរយទៀតទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់។ ​ មានភាពខុសគ្នាដូចនេះដែរ សម្រាប់លទ្ធផលនៃការអប់រំ និងវិធានការសុខភាព។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមើលឃើញថាការកែលម្អនៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម គឺជាផ្នែកមួយនៃអាទិភាពគន្លឹះរបស់កម្ពុជា។ ការលើកកម្ពស់នៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម គឺស្ថិតក្នុង កំណែទម្រង់បីមានទំនាក់ទំនងគ្នា ដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ ទីមួយ កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការបច្ចុប្បន្ន ដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាគឺការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលមានគោលបំណងនាំយកការធ្វើការសម្រេចចិត្តនានាទៅជិតប្រជាជនដែលជាអ្នកប្រើសេវាសាធារណៈនេះ ។​ ទីពីរ កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសធារណៈដែលផ្តល់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាក់លាក់ និងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្តល់សេវា ។ ចំណុចចុងក្រោយគឺកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលនឹងធានាការចែកចាយនិងលំហូរនៃមូលនិធិសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មទៅដល់អង្គភាពរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានសមរម្យ ។

មានតំណាងប្រហែល ៣០០នាក់ មកពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល (ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ) ដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់សេវាសធារណៈ ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទៀត និងតំណាងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ហើយបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ។

ឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការប្រមូលពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។


Image

" ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់សេវា យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍។ យើងត្រូវខិតខំផ្គត់ផ្គង់សេវាឲ្យដូចធនាគារឯកជន។ "

ឯកឧត្តម គង់ វិបុល

អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

លោក ឱម អដ្ឋរស ប្រធាននាយកដ្ឋានអាជីវកម្មនៃរដ្ឋាករទឹកស្វ័យ័តភ្នំពេញ បានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍នៅក្នុងអង្គភាពរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងការកែលម្អការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ការកសាងនូវទំនុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់ក្នុងចំណោមអតិថិជនគឺជួយធ្វើឲ្យសេវាកម្មមានគុណភាព។ ដើម្បីកសាងនូវទំនុកនិងភាពជឿជាក់នេះបាន អង្គភាពរបស់លោក បានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះតម្រូវការ និងការតវ៉ានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងបង្ហាញ អំពីសុចរឹតភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើមូលហេតុនៃការកើនឡើងបរិមាណទឹកប្រើប្រាស់។ គាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតថា ស្ថាប័នរបស់លោក កំពុងតែសាកល្បងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទំនើបអានកុងទ័រនិងវិក្កយបត្រ ដែលវាអាចឲ្យ បុគ្គលិករបស់លោក អាចកត់ត្រា និងបោះពុម្ពវិក្កយបត្រចេញនៅចំពោះមុខអតិថិជនជាក់ស្តែងតែម្តង។

លោក អេដហ្កាដូ ម៉ូសកីរ៉ា អ្នកឯកទេសផ្នែកគ្រប់គ្រងវិស័យសាធារណៈ បានចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការកែលម្អការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន ដូចជានៅ អាមេរិកឡាទីន និងការ៉ាប៊ីន។ លោកបានកត់សម្គាល់អំពីតម្រូវការឲ្យមានការគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់នូវការបែបចែកការងារ ការលើកទឹកចិត្ត និងការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម និងសមត្ថភាពការដោះស្រាយបញ្ហាសម្របសម្រួលឲ្យបានឆាប់រហ័ស។

នៅថ្ងៃទីពីរនៃសិក្ខាសាលា បានលើកឡើងអំពីមេរៀនពីបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់សេវាដែលអាចអនុវត្តបាននៅកម្ពុជា។ ​លោក អាប៊ូ បាកា ចាមបុល នាយករងជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានចែករំលែកមេរៀនស្តីពីការអភិវឌ្ឍ​យុទ្ធសាស្ត្រជាតិសមុទ្រខៀវ​ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ គឺដើម្បីផ្តល់នូវតម្លៃខ្ពស់ ចំណាយថ្លៃដើមទាប និងការឆ្លើយតបទាន់ពេលរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដែលទទួលសេវាសាធារណៈ។

ឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ គឺការបង្កើតឲ្យមានបណ្តាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរនៅទីក្រុង មជ្ឈមណ្ឌលច្រកចេញចូលតែមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅទទួលសេវាសាធារណៈបាន ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ រហូតដល់ពេលល្ងាច។ សេវាកម្មទាំងនេះ រួមមាន អាជ្ញាប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ គ្លីនិកសុខភាព មណ្ឌលកាយសម្បទា និងសេវាកម្មដទៃទៀតជាច្រើន។

លោក អាប៊ូ បាកា ចាមបុល បានគូសបញ្ជាក់ថា “ការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម ចាំបាច់ត្រូវការការសហការរឹងមាំជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងឲ្យមានការចូលរួមពីក្រុមយុវជន ស្ត្រី និងគ្រួសារ និងសហគមន៍ទាំងមូល។”

លោកស្រីបណ្ឌិត យូស្មិណែ យូណូ  មកពីអង្គភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលផែនការទំនើបភាវូបនីយកម្មរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៃនាយកដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី បានផ្តោតបទបង្ហាញរបស់លោកស្រីលើការ ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម ។ លោកស្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថា នេះជាការចាំបាច់ណាស់ត្រូវដាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំកណ្តាល។ នេះមានន័យថា សេវាកម្មលើប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលច្រកចេញចូលតែមួយនៅលើបណ្ដាញតែមួយ ដែល មានភាពងាយស្រួលប្រើនិងសាមញ្ញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចចុះឈ្មោះចូលទៅប្រើបាន​។

លោកស្រីបណ្ឌិត យូណូ  បានថ្លែងថា “គោលដៅចុងក្រោយ គឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកែលម្អគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ។”


 


Api
Api

Welcome