Skip to Main Navigation
publication28 វិច្ឆិកា 2022

ការវាយតម្លៃភាពក្រីក្រឆ្នាំ២០២២៖ ស្តារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់ជាងមុន

របាយការណ៍ចុងក្រោយដែលមានឈ្មោះថា “ការវាយតម្លៃភាពក្រីក្រឆ្នាំ​២០២២៖ ស្តារសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់ជាងមុន” (Cambodia Poverty Assessment 2022: Toward a More Inclusive and Resilient Cambodia) បង្ហាញថាកម្ពុជាសម្រេចបាន​វឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ប៉ុន្តែ​នាពេល​ថ្មីៗនេះសមិទ្ធផល​មួយចំនួនត្រូវ​បានរងការគំរាមកំហែងទៅវិញ ដោយសារតែផលប៉ះទង្គិចពី​ការ​រាតត្បាត​ជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើសេដ្ឋកិច្ច។

របាយការណ៍នេះត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើងដោយផ្អែក​លើបន្ទាត់​ភាព​ក្រីក្រថ្មី នៅក្នុង​​ការស្ទង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា (CSES) ឆ្នាំ២០១៩-២០២ ដែលក្នុង​នោះ​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន​កំណត់បន្ទាត់​ភាព​ក្រី​ក្រ​អប្បបរមាជាតិដែលមានតម្លៃ​ជាទឹកប្រាក់​ចំនួន ១០ ៩៥១រៀល ក្នុងមនុស្សម្នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ។

ការវាយតម្លៃភាពក្រីក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ បានទាញយកព័ត៌មានពីច្រើនប្រភពមកធ្វើការវាយតម្លៃអំពី​និន្នាការនិងកត្តាជំរុញការកា​ត់បន្ថយភា​ពក្រីក្រ, ផលប៉ះទង្គិចរបស់ជំងឺកូវីដ-១៩ទៅលើផលផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហាជំពាក់ទាក់ទង​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធសារពើពន្ធកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ ប្រភពទិន្នន័យរួមមាន CSES ដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិកម្ពុជា, ការស្ទង់មតិតាមទូរស័ព្ទញឹកញាប់នៅកម្ពុជា និងទិន្នន័យរដ្ឋបាលពីក្រសួង នាយកដ្ឋាន និងទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាល។

សង្ខេបសំខាន់ៗ៖

·        អត្រា​ភាពក្រីក្រនៅប្រទេស​កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះសឹងតែពាក់កណ្តាល​ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ​២០០៩ និង​ឆ្នាំ​២០១៩ ប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាព​មួយចំនួន​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ទៅវិញដោយសារតែ​ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩​កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

·        ជំងឺកូវីដ-១៩ បានលាតត្រដាងឱ្យកាន់តែឃើញច្បាស់នូវភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន​ដែលកម្ពុជាមានពីមុនមក។ មុនជំងឺរាតត្បាតមកដល់ គ្រួសារ​កម្ពុជា​ជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពខ្វះលំនឹងរួចស្រេចទៅហើយ។

·        កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជាពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៩ គួបផ្សំជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធផង បានជួយធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាក់ចំណូលរបស់​ពលកម្មកើន​ឡើង​ និងភាពក្រីក្រកាន់តែធ្លាក់ចុះ។

·        កម្រិតជីវភាពមានភាពប្រសើរឡើង ដោយរួមចំណែកធ្វើ​ឱ្យ​គម្លាតរវាងទីក្រុងនិងជនបទនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចជាងមុន ប៉ុន្តែក្រុម​គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងនៅតាមទីជនបទ នៅតែចាញ់ប្រៀបគេនៅឡើយ បើនិយាយអំពីលទ្ធភាពទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋាន និងឱកាសរកប្រាក់ចំណូល។

·        កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលកម្ពុជាសម្រេចបានកន្លងមក កើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន។

·        ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារក្សាបាននូវអត្រាការងារខ្ពស់ និងកំណើនប្រាក់ចំណូល ខណៈដែលកំណើនប្រជាជនយឺតក៏បានជួយលើកកម្ពស់​ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់បន្ថែមទៀតដែរ។

·        បរិវត្តកម្មជារចនាសម្ព័ន្ធមានសារៈសំខាន់ដល់ភាពជោគជ័យ​ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មបានជំរុញការផ្លាស់ប្តូរជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាចេញ​ពីវិស័យកសិកម្មឆ្ពោះទៅរកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច​មាន​តម្លៃបន្ថែម​ខ្ពស់ជាងមុន​។

·        ពលករ​កម្ពុជា​កំពុង​ងាកចេញបណ្តើរៗ​ពី​វិស័យ​កសិកម្ម​ទៅ​រក​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ផលិតកម្មនិង​សេវាកម្ម, ទៅរកវិស័យ​ដែល​មាន​ផលិតភាព​ខ្ពស់ និង​ប្រាក់​ឈ្នួល​គ្រាន់បើជាងមុន។ ពលករ​មិន​ត្រឹម​តែផ្លាស់ការងារពី​វិស័យមួយទៅវិស័យមួយទៀត​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ធ្វើបម្លាស់ទីពី​ជនបទ​ទៅ​កាន់ទីប្រជុំជន​នានា​ផង​ដែរ។ កំណើននៃប្រាក់ចំណូលក្នុងការងារមិនមែនកសិកម្ម គឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

·        ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់បញ្ជីឈ្មោះ IDPoor សម្រាប់ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ជំនួយដល់គ្រួសារដែលកាន់ប័ណ្ណ​ IDPoor។ កម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់នេះបានផ្តល់ការគាំទ្រប្រាក់ចំណូលដ៏មានតម្លៃដល់គ្រួសារក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលមាន​ជំងឺរាតត្បាត និងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃភាពក្រីក្រ និងវិសមភាព។ អន្តរាគមន៍នេះ​ត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែក៏គួរតែធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងថែមទៀតដែរ ជាពិសេសវិសាលភាពគ្របដណ្តប់របស់​ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់។

ខាងក្រោម​គឺជាហានិភ័យ បញ្ហាប្រឈម និងឱកាសមួយចំនួន សម្រាប់​អ្នករៀបចំគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាយកទៅពិចារណា៖

 

·        ក្រុមគ្រួសារជាច្រើននៅប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃភាពក្រីក្រច្រើននៅឡើយ ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងវិញក៏ដោយ។

·        បញ្ហាប្រឈមនៃការអភិវឌ្ឍរួមមាន វិសមភាពភូមិសាស្រ្តក្នុងភាពក្រីក្រ និងការអភិវឌ្ឍមនុស្សដែលនៅមានកម្រិតទាប។

·        ផលិតភាពនៅមានកម្រិតមធ្យមនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្វះភាពសម្បូរបែប អាចកាត់បន្ថយកំណើនរយៈពេលវែងនិងសក្តានុពលកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

·        ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងការប្រែប្រួលផ្នែក​ប្រជាសាស្រ្តនឹងជំរុញកំណើនទៅមុខ ប្រសិនបើមានការវិនិយោគទៅលើមនុស្ស និងទៅលើ​​ក្រុមហ៊ុននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

អនុសាសន៍គោលនយោបាយ

អន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយ​ដល់ការស្តារឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាបន្ន​និងមានភាពកាន់តែធន់ គួរតែផ្តោតលើវិស័យចំនួនប្រាំ៖

·        បន្តជំរុញទៅមុខនូវកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ដើម្បីសម្រាល​ការលំបាកចំពោះមុខ​របស់ក្រុមគ្រួសារ និងដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការស្តារជីវភាពឡើងវិញ និងបង្កើនភាពធន់បានយូរអង្វែងទៅមុខ។

·        ពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាក្រោយសម័យជំងឺរាតត្បាត  និងបង្កើតប្រព័ន្ធសម្របខ្លួនមួយសម្រាប់លៃលកជាមួយវិបត្តិនាពេលអនាគត។

·        ការកែលម្អធនធានមនុស្សតាមរយៈការវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាល និងអប់រំ។

·        ធ្វើពិពិធកម្មគំរូនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​របស់កម្ពុជា។

·        ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រាយគោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងការធ្វើ​​ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ​កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ឱ្យ​បាន​ទៀងទាត់។