PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Svjetska banka i Ministarstvo socijalne politike i mladih surađuju u svrhu poboljšanja zaštite ranjivih skupina u Hrvatskoj

16. ožujka 2015.


TUHELJ, 16. ožujka 2015. – Kako bi se pripremio teren za uspješnu provedbu Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite vrijednog 70 milijuna EUR te osigurao potpuni angažman svih sudionika u provedbi reformi, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Svjetska banka organizirali su radionicu za pokretanje projekta na kojoj je sudjelovalo oko dvjestotinjak dionika iz različitih institucija odgovornih za provođenje reformi.

Hrvatski sustav socijalne zaštite je kompleksan i relativno učinkovit te obuhvaća većinu rizičnih skupina stanovništva. Međutim, sustav je fragmentiran te iziskuje visoke administrativne troškove i samo je dio izdataka usmjeren na najsiromašnije. Kako bi se sustav poboljšao Vlada je u suradnji sa Svjetskom bankom pokrenula opsežan i složen skup reformi sustava socijalne zaštite kroz Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite.

Na otvorenju radionice, Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Republike Hrvatske naglasila je da „Vlada Republike Hrvatske poduzima opsežne reforme u području socijalne zaštite kako bi zaštitila najosjetljivije i najsiromašnije, a istodobno osigurala učinkovitiju i financijski racionalniju socijalnu zaštitu. To je važan dio Vladinog Nacionalnog programa reformi u koji se savršeno uklapa Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite koji ćemo realizirati uz zajam Svjetske banke s kojom odlično surađujemo. Za pripremu Projekta odobren je predujam od gotovo 1,25 milijuna dolara, a zajamčena sredstva za provedbu zajma iznose 70 milijuna eura.“

Sama implementacija Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite predviđena je u razdoblju od 2015. do 2018. godine, a korist od ovog Projekta bit će višestruka. Prvenstveno tu mislim na izravne korisnike, a to su siromaštvom najugroženiji građani (korisnici ZMN-a, doplatka za djecu, ostalih obiteljskih naknada i nezaposleni), osobe s invaliditetom te djeca i odrasli u ustanovama socijalne skrbi.

Nastavila je Opačić, „Usmjeravanjem na najsiromašnije članove društva, namjera nam je ovim Projektom pružiti podršku iskorjenjivanju krajnjeg siromaštva u našoj zemlji. Ovo je ujedno projekt od kojeg će koristi imati primatelji socijalnih naknada, ali i svi hrvatski porezni obveznici jer očekujemo znatna smanjenja rashoda koji se stvaraju zbog pogrešaka i zlouporaba te učinkovitije trošenje sredstava za socijalnu pomoć.“

„Nadamo se da će se, uz potporu Projekta, izgraditi temelji za dodatne reforme poput, primjerice, modernizacije administracije socijalne zaštite“, rekla je Opačić. „Kao ministrica, u čijoj je nadležnosti ovaj Projekt, pobrinut ću se, zajedno sa svojim suradnicima, da se njegova provedba odvija u skladu s utvrđenim ciljevima i vjerujem da će nam Svjetska banka i Ministarstvo financija te sve uključene institucije (Ministarstva uprave Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva zdravlja i njihova tijela (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZVPRZOI), Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i Inspektorat rada (IR)), u tome i nadalje pružati punu potporu i pomoć.“

Projektom će se podržati provedba reforme u pet ključnih područja nužnih za poboljšanje sustava socijalne zaštite kako bi se postigli sljedeći rezultati:

  1. Administriranje socijalnih naknada konsolidirat će se u okviru Jedinstvenog novčanog centra, čime će se korisnicima osigurati jedno mjesto na kojem će moći podnijeti zahtjev i ostvariti pravo na niz novčanih naknada te pritom smanjiti vrijeme i troškove potrebne za podnošenje zahtjeva.
  2. Postupak vještačenja invalidnosti ujednačit će se i uskladiti uspostavom središnjeg tijela za vještačenje invalidnosti u okviru ZVPRZOI-a, što će rezultirati bržim, transparentnijim i učinkovitijim postupkom vještačenja za podnositelje zahtjeva i povećanjem uključenosti osoba s invaliditetom u tržište rada. Do 1. siječnja 2015. vještačenje invalidnosti provodila su različita tijela poput HZMO-a, centara socijalne skrbi, HZZO-a  i obrazovnih ustanova.
  3. Suzbijanje pogrešaka, zlouporaba i korupcije u sustavu socijalnih naknada ostvarit će se jačanjem informacijskih sustava te poboljšanjem nadzornih i kontrolnih postupaka. Tako će se postići značajne fiskalne uštede tijekom trajanja projekta.
  4. Promicat će se deinstitucionalizacija ranjive djece i odraslih njihovim premještanjem u okruženja obiteljskog tipa izvan ustanova te poboljšanje skrbi i standarda kvalitete za navedene skupine. Cilj je do 2016. deinstitucionalizirati najmanje 715 djece bez roditeljske skrbi, mladih s problemima u ponašanju, odraslih i djece s invaliditetom te psihički bolesnih odraslih osoba.
  5. Nezaposlenim i dugotrajno nezaposlenim osobama pružat će se ciljanije aktivacijske mjere kako bi im se pomoglo da se vrate na tržište rada. Primjerice razviti će se tehnike statističkog profiliranja, odnosno alati koji će služiti kao potpora poslovima savjetovanja u službama za zapošljavanje, i koji će ujedno pomoći da se novčana sredstva za nezaposlene učinkovitije usmjeravaju.

„Iznimno nam je drago poduprijeti Vladu Republike Hrvatske u nastojanjima da se poboljša ciljanje i kvaliteta usluga socijalne zaštite spram najranjivijih skupina te da se poboljša organizacija i administracija tih usluga kako bi se smanjio pritisak na državni proračun.  To je posebno važno tijekom stagnacije gospodarskog rasta, kada potreba za socijalnom zaštitom raste, a resursi za financiranje socijalne zaštite sve su oskudniji”, rekao je Carlos Piñerúa, voditelj Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

Otkad je Republika Hrvatska pristupila Svjetskoj banci 1993. godine, ta joj globalna razvojna institucija pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete vezane uz politike i analitičke usluge. Dosad je Svjetska banka podržala 54 projekta u vrijednosti od oko 3,5 milijarde USD i odobrila 53 darovnice u ukupnoj vrijednosti od 70 milijuna USD.Kontakti za medije
Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
Vanja Frajtić
Telefon: +385 1 2357 297
vfrajtic@worldbank.org
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Odnosi s javnošću
Telefon: +385 1 5557 017
ministarstvo@mspm.hr


Priopćenje broj.
2015/ECA/060

Api
Api