PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

U skupini EU11 zemalja rast ostaje slab u 2013. godini, uz nesigurno vanjsko okruženje

17. siječnja 2013.ZAGREB, 17. siječnja 2013.— Tijekom 2012. i 2013. godine u regiji EU11* očekuje se godišnji gospodarski rast od oko 1 posto; to je značajnije sporiji rast nego u 2011. godini, ističe se u posljednjem Redovnome ekonomskom izvješću Svjetske banke za EU11.

Stope gospodarskoga rasta za EU11 za 2011.-2013.

 

2011.

2012.

2013.p

EU11

3.1

0.9

1.3

Bugarska

1.7

0.8

1.8

Češka

1.7

-1.3

0.8

Estonija

7.6

2.5

3.2

Latvija

5.5

5.3

3.0

Litva

5.9

3.3

2.5

Mađarska

1.7

-1.5

0.4

Poljska

4.3

2.2

1.5

Rumunjska

2.5

0.6

1.6

Slovenija

0.6

-2.3

-1.6

Slovačka

3.2

2.5

1.6

Hrvatska

0.0

-1.8

0.8

Eurozona

1.5

-0.4

-0.1

“Recesija u eurozoni i dalje nepovoljno utječe na gospodarske rezultate skupine EU11”, kaže Gallina Vincelette, viša ekonomistica u Svjetskoj banci te glavni autor izvješća. “Očekuje se da će gospodarski rast u 2012. godini biti slabiji od stopa predviđenih prije šest mjeseci te u prosjeku neće doseći 1 posto. I dalje očekujemo skroman oporavak i rast od 1,3 posto u 2013. godini. Uz pojačanu nesigurnost, čak je i ovaj skroman rast uvjetovan uspješnom provedbom politika koje su usvojene u eurozoni kako bi se izbjeglo ozbiljnije pogoršanje uvjeta na međunarodnom financijskom tržištu.”

Kako bi se zaštitio i ubrzao gospodarski rast, u izvješću se preporučuje odlučna provedba gospodarskih politika u dva područja. Prvo, potrebno je zadržati razboritu makroekonomsku politiku kako bi se povjerenje financijskih tržišta ojačalo. Drugo, srednjoročni potencijal gospodarskoga rasta u skupini EU11 zemalja može se ostvariti samo ukoliko se otklone strukturne prepreke gospodarskoj aktivnosti.

“Reforme i tržišta proizvoda i tržišta rada od ključne su važnosti za unapređenje produktivnosti i konkurentnosti država skupine EU11”, kaže Yvonne Tsikata, direktorica Sektora za smanjenje siromaštva i gospodarsko upravljanje za regiju Europa i Središnja Azija u Svjetskoj banci. “Uvođenje jednostavnijih propisa koji uređuju gospodarsko poslovanje, jačanje učinkovitosti u pružanju javnih usluga te zaštita manjinskih dioničara od zloporabe korporativne imovine za stjecanje osobne koristi neka su od područja u kojima bi pojedine države skupine EU11 mogle provesti reforme. Na taj način osnažio bi se privatni sektor i privukla dodatna ulaganja i novi poslovi.”

U izvješću se isto tako preporučuju poticaji za mobilnost radne snage, povećanje održivosti javnih financija, prilagođavanje sustava socijalnog osiguranja demografskim promjenama te usklađivanje propisa. Te mjere doprinijet će ublažavanju demografskih prijetnji te osigurati značajnu dohodovnu konvergenciju s ostatkom EU.

Skromnome rastu u skupini EU11 tijekom 2012. godine pogodovalo je više čimbenika. Prvo, uspjeh skupine EU11 u diversifikaciji svojih tržišta i povećanju udjela izvoza na tržišta izvan EU doprinio je povoljnim rezultatima u trgovinskoj razmjeni. Drugo, priljev izravnih stranih ulaganja ostao je stabilan, što znači da su zemlje skupine EU11 i dalje atraktivne ulagačima. Treće, povjerenje financijskoga sektora u skupini EU11 počelo je donositi rezultate, potpomognuto trajnim naporima regulatora u očuvanju stabilnosti financijskoga sustava. Četvrto, u drugoj polovini 2012. godine države skupine EU11 imale su pristup financijskim tržištima po rekordno niskim cijenama zahvaljujući poboljšanim domaćim uvjetima te donekle mirnijim financijskim tržištima.

Nadalje, u ozračju usporavanja rasta u cijeloj regiji, vlade zemalja skupine EU11 nastavile su s restriktivnom fiskalnom politikom u 2012. godini. Zabilježeno je smanjenje fiskalnih deficita u cijeloj regiji EU11 te je 2012. godine dostignuta očekivana razina od 3,2 posto BDP-a. Zahvaljujući naporima u provedbi fiskalne konsolidacije u regiji EU11 spriječeno je povećanje udjela javnoga duga u BDP-u i, unatoč restriktivnim proračunima, većina vlada zemalja skupine EU11 provela je svoje ambiciozne programe javnih investicija.

Međutim, u okruženju usporavanja gospodarske aktivnosti, tržište rada ostalo je tromo. Stope nezaposlenosti kretale su se oko brojki zabilježenih usred svjetske financijske krize 2008. godine, uz spori rast zaposlenosti i porast dugotrajne nezaposlenosti. U Hrvatskoj i Bugarskoj stope nezaposlenosti sada prelaze stope zabilježene tijekom svjetske financijske krize, dok je u Estoniji, Latviji i Litvi zabilježen značajan pad nezaposlenosti zahvaljujući snažnome povratku rasta. Kratkoročni izgledi za tržište rada ostaju nepovoljni te se usporavanje rasta nezaposlenosti očekuje tek u srednjem roku.

U izvješću se navodi da je rast kredita i dalje ograničen. Nasljeđe nenaplativih kredita doprinosi slabome rastu kreditiranja u skupini EU11. Porast broja nenaplativih kredita i dalje opterećuje neke zemlje skupine EU11 dok su mnoge zemlje, uključujući Slovačku i Latviju, postigle određeni uspjeh zahvaljujući naporima uloženima u rješavanju problematičnih kredita.

Zemlje skupine EU11 trebale bi i nadalje predstavljati privlačnu destinaciju za izravna strana ulaganja, navodi se u izvješću, pogotovo ako se postigne dodatan napredak u unapređivanju poslovnoga okruženja. Poljska, Slovačka i Bugarska zabilježile su najveći porast izravnih stranih ulaganja u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu.

“Posebna tema” ovog izdanja izvješća za skupinu EU11 obrađuje pitanje posljedica starenja stanovništva u Europskoj uniji na gospodarski rast. Prema izvješću, sadašnje te predviđene niske stope fertiliteta u Europi ukazuju da će regija prolaziti kroz dosad neviđeni proces starenja stanovništva, što će prouzročiti dramatične promjene dobne strukture europskih društava. Zapravo se očekuje da će u iduća dva desetljeća omjer starog neaktivnog stanovništva i radno sposobnog stanovništva u regiji EU11 rasti većom brzinom nego u regiji EU17. Osim toga, stope aktivnosti u skupini EU17 već sada zaostaju za onima u ostatku Europe, a pritom su razlike posebno izražene kod žena bez visokog obrazovanja. To pokazuje da iz perspektive ponude radne snage, skupinu EU11 očekuju veći demografski izazovi nego ostatak Europe. Ako se sadašnji trendovi nastave, predviđa se da će se u državama skupine EU11 broj osoba na tržištu rada smanjiti za više od 35 posto do 2050. godine.

Nalazi empirijskih istraživanja navedeni u izvješću pokazuju da će, ukoliko sadašnji demografski trendovi ostanu nepromijenjeni, skupina EU11 vjerojatno zabilježiti zamjetno smanjenje rasta dohotka po glavi stanovnika, a samim time i usporavanje dohodovne konvergencije s ostatkom EU. Međutim, povećanje produktivnosti rada i stope aktivnosti te poboljšavanje razine vještina radne snage u skupini EU11 predstavljaju snažnie instrumente koji društvima koja stare mogu pomoći u poticanju gospodarskoga rasta i daljnje konvergencije s EU.

Redovno ekonomsko izvješće za EU11 (EU11 RER) polugodišnja je publikacija Sektora za smanjenje siromaštva i gospodarsko upravljanje za regiju Europa i Središnja Azija u Svjetskoj banci. Obrađuje makroekonomska kretanja i provedbu reformi u zemljama skupine EU11 te pruža iscrpne analize ključnih pitanja vezanih uz politike.

Kontakti:

U Sofiji:  Ivelina Taushanova    +359 2 9697 239, itaushanova@worldbank.org ;

U Varšavi:  Anna Kowalczyk + 48 605 282 998, akowalczyk@worldbank.org ;

U Zagrebu: Vanja Frajtic +385 1 2357 230, vfrajtic@worldbank.org ;


* U skupinu EU11 ubraja se 10 država članica Europske unije (EU)  – Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska,Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija te Hrvatska koja će uskoro postati članica EU.

 

Kontakti za medije
U Bukureštu
Daniel Kozak
Telefon: + 4 021 201 0388
dkozak@worldbank.org
U Washingtonu
Kristyn Schrader-King
Telefon: +1 202 458 2736
kschrader@worldbank.orgPriopćenje broj.
2013/223/ECA

Api
Api

Welcome