COMUNICAT DE PRESĂ

Ritmul de creştere în ţările UE11 va rămâne scăzut în 2013

17 ianuarie 2013BUCUREŞTI, 17 ianuarie 2013 — Regiunea UE11* va înregistra o rată anuală de creştere cu până la 1% în 2012 şi 2013. Adică, într-un ritm semnificativ mai scăzut decât în anul 2011, se spune în cel mai recent raport al Băncii Mondiale intitulat Raport Periodic privind Situaţia Economică în Ţările UE11 (EU11 Regular Economic Report).

Ratele de creştere economică în UE11, 2011- 2013

 

2011

2012

2013p

UE11

3,1

0,9

1,3

Bulgaria

1,7

0,8

1,8

Cehia

1,7

-1,3

0,8

Estonia

7,6

2,5

3,2

Letonia

5,5

5,3

3,0

Lituania

5,9

3,3

2,5

Ungaria

1,7

-1,5

0,4

Polonia

4,3

2,2

1,5

România

2,5

0,6

1,6

Slovenia

0,6

-2,3

-1,6

Slovacia

3,2

2,5

1,6

Croaţia

0,0

-1,8

0,8

Zona euro

1,5

-0,4

-0,1

Recesiunea din zona euro continuă să reducă performanţele economice la nivelul ţărilor UE11,” a afirmat Gallina Vincelette, Economist Senior în cadrul Băncii Mondiale şi autor principal al raportului citat. “La ora actuală, există aşteptări ca în 2012 creşterea economică să fie mai scăzută decât predicţiile realizate în urmă cu şase luni, ajungându-se la o valoare medie aflată sub 1%. Cu toate acestea, ne aşteptăm la un reviriment modest de până la 1,3% în 2013. În condiţiile unei incertitudini mai accentuate, chiar şi această creştere modestă implică implementarea cu succes a politicilor în zona euro pentru a evita deteriorarea severă a condiţiilor existente pe pieţele financiare internaţionale.”

Pentru a proteja şi pentru a accelera acest avânt înregistrat de procesul de creştere în momentul actual, raportul recomandă implementarea unor politici publice decisive pe două fronturi. Mai întâi, trebuie adoptată în continuare o poziţie prudentă la nivelul macropoliticilor pentru a revigora încrederea manifestată în pieţele financiare. În al doilea rând, potenţialul de creştere economică pe termen mediu al ţărilor din UE11 poate fi valorificat numai dacă sunt eliminate barierele de natură structurală aflate în calea activităţii economice.

“Reformele realizate atât la nivelul pieţelor produselor, dar şi la nivelul pieţelor muncii sunt cruciale pentru sporirea competitivităţii în ţările UE11,” declară Yvonne Tsikata, Director pentru Reducerea Sărăciei şi Management Economic în cadrul Băncii Mondiale, pentru Regiunea Europa şi Asia Centrală. Simplificarea reglementărilor privitoare la afaceri, consolidarea eficienţei prestării serviciilor publice şi protejarea acţionarilor minoritari împotriva utilizării activelor companiei pentru foloase proprii sunt câteva domenii în care unele ţări UE11 ar mai putea face reforme pentru consolidarea sectorului privat, facilitând în acest fel atragerea investiţiilor şi desfăşurarea activităţii comerciale.”

De asemenea, Raportul formulează şi câteva recomandări privitoare la stimulente pentru mobilitatea forţei de muncă, ceea ce ar sustenabiliza finanţele publice, adaptând sistemele de asigurări sociale la evoluţia demografică şi armonizând reglementările la nivel transfrontalier. Aceste măsuri vor contribui la diminuarea ameninţărilor de natură demografică şi vor produce şi profituri semnificative de pe urma convergenţei veniturilor cu restul ţărilor UE.

Creşterea modestă înregistrată de ţările UE11 în anul 2012 a fost determinată de mai mulţi factori. În primul rând, capacitatea ţărilor UE11 de a-şi diversifica pieţele şi de a-şi spori cota la export către ţări non-UE a contribuit la obţinerea unor rezultate favorabile la nivelul comerţului. În al doilea rând, fluxurile de investiţii străine directe (ISD) au rămas stabile, menţinând atractivitatea ţărilor UE11 ca destinaţii de investiţii. În al treilea rând, încrederea în sectorul financiar în UE11 a început şi ea să se consolideze, sprijinită fiind de eforturile continue ale autorităţilor de reglementare din UE11 de a susţine stabilitatea propriilor sisteme financiare. În al patrulea rând, în cea de-a doua jumătate a anului 2012, ţările UE11 au început să aibă acces la pieţele financiare la preţuri mici fără precedent, datorită condiţiilor îmbunătăţite în mediul local, precum şi datorită situaţiei de pe pieţele financiare, întrucâtva mai calme.

Mai mult, în contextul scăderii ritmului de creştere din această regiune, guvernele UE11 au continuat să-şi diminueze cheltuielile şi în 2012. Deficitele fiscale din UE11 au scăzut în toată regiunea, ajungând la o valoare calculată anterior de 3,2% din PIB în anul 2012. Eforturile de consolidare fiscală depuse în ţările UE11 au contribuit la menţinerea sub control a raportului datorie publică/PIB şi, în ciuda anvelopelor bugetare reduse, majoritatea guvernelor din zona UE11 şi-au continuat ambiţioasele programe de investiţii publice.

Cu toate acestea, într-un mediu confruntat cu o activitate economică în curs de încetinire, pieţele muncii au continuat să se mişte lent. Rata şomajului înregistrată în aceste ţări a continuat să graviteze în jurul valorilor înregistrate în toiul crizei financiare din 2008, cu o rată a creşterii ritmului de angajare destul de lentă şi cu rate ale şomajului aflate în creştere pe termen lung. În Croaţia şi Bulgaria, ratele şomajului depăşesc acum valorile înregistrate la momentul manifestării crizei financiare globale, iar Estonia, Letonia şi Lituania au înregistrat declinuri semnificative la nivelul ratei şomajului datorită unei puternice reveniri a procesului de creştere. Perspectivele pe termen scurt al pieţei muncii rămân nefavorabile, rata şomajului având perspectiva unui reviriment doar pe termen mediu.

Conform raportului citat, creşterea la nivelul creditelor rămâne şi ea la o valoare scăzută. Moştenirea împrumuturilor neperformante contribuie şi ea la creşterea scăzută înregistrată la nivelul creditelor în UE11. Extinderea la nivelul creditelor neperformante continuă să împovăreze unele dintre ţările UE11, în condiţiile în care câteva ţări, printre care Slovacia şi Letonia, au înregistrat anumite succese datorită eforturilor făcute în direcţia sistemului de creditare.

Ţările UE11 continuă să rămână o destinaţie atractivă pentru investiţiile străine directe, conform raportului, în special în cazul în care se menţine progresul la nivelul îmbunătăţirii mediului de afaceri. Polonia, Slovacia şi Bulgaria au înregistrat cele mai mari creşteri la nivelul investiţiilor străine directe în 2012, comparativ cu valorile din 2011.

Secţiunea “Subiect special” din cadrul ediţiei curente a Raportului privitor la UE11 explorează problema implicaţiilor pe care le are creşterea economică asupra unei Uniuni Europene aflată în curs de îmbătrânire.   În conformitate cu raportul citat, nivelul fertilităţii actuale şi viitoare în Europa sugerează că regiunea va trece printr-un proces fără precedent de îmbătrânire a populaţiei, ceea ce va determina schimbări radicale la nivelul structurii vârstelor în societăţile europene. De fapt, în următoarele două decade, se aşteaptă creşteri la nivelul ratei de dependenţă a populaţiilor în vârstă din regiunea UE11 într-un ritm mai susţinut decât în UE17. Mai mult decât atât, rata de participare a forţei de muncă în ţările UE11 a rămas deja în urmă faţă de restul UE, cu diferenţe mari manifestate mai ales la nivelul femeilor care nu au participat la o formă de învăţământ terţiar. Aceasta indică faptul că - din perspectiva asigurării forţei de muncă - UE11 se confruntă cu provocări mai mari de natură demografică cauzate de îmbătrânirea populaţiei, decât celelalte ţări UE. În cazul în care tendinţa actuală continuă, numărul persoanelor de pe piaţa muncii va scădea, conform proiecţiilor, cu peste 35% până în anul 2050 în UE11.

Constatările empirice ale raportului sugerează  că - în cazul în care se menţin tendinţele demografice actuale - ţările UE11 se vor putea confrunta cu o reducere semnificativă la nivelul venitului pe cap de locuitor şi, prin urmare, scăderea se va manifesta şi la nivelul vitezei cu care veniturile din aceste ţări vor converge către valorile înregistrate în restul UE. Cu toate acestea, creşterea productivităţii muncii şi rata de participare a forţei de muncă, precum şi îmbunătăţirea nivelului de competenţă al forţei de muncă în ţările UE11 par să constituie tot atâtea vehicule puternice pe care societăţile expuse îmbătrânirii le pot valorifica pentru a susţine creşterea economică şi viitoarea convergenţă în UE.

Raportul Periodic privind Situaţia Economică în Ţările UE11 (RPE UE11) este o publicaţie semianuală a Departamentului pentru Reducerea Sărăciei şi Management Economic din Banca Mondială, Regiunea Europa şi Asia Centrală.  Acest raport monitorizează evoluţiile macroeconomice şi cele înregistrate la nivelul reformelor în ţările UE10 şi conţine analize profunde ale aspectelor-cheie aferente politicilor publice.

Persoane de contact:

La Sofia:  Ivelina Taushanova    +359 2 9697 239, itaushanova@worldbank.org ;

La Varşovia:  Anna Kowalczyk + 48 605 282 998, akowalczyk@worldbank.org ;

La Zagreb: Vanja Frajtic +385 1 2357 230, vfrajtic@worldbank.org ;

* UE11 constituie un grup de ţări care includ 10 ţări membre UE – Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria – şi Croaţia, care va deveni şi ea membră UE.

 

Contacte media
În Bucureşti
Daniel Kozak
tel : + 4 021 201 0388
dkozak@worldbank.org
La Washington, DC
Kristyn Schrader-King
tel : +1 202 458 2736
kschrader@worldbank.orgCOMUNICAT DE PRESĂ NR.:
2013/223/ECA

Api
Api

Welcome