Skip to Main Navigation
Видео9 декември, 2010

Видео: Политики за дългосрочни грижи за възрастното население

Поради бързо застаряващото население България е изправена пред все по-голяма нужда от услуги за дългосрочни грижи