Skip to Main Navigation
Видео4 юни, 2012

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Джон Полнър, представяне на поредицата доклади "За по-добро регулиране"

https://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1329416535/wid/_619672/uiconf_id/7235092/entry_id/1_0yi253y 4
ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Джон Полнър, представяне на серията доклади "За по-добро регулиране"