СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

По-малкото време и разходи на бизнеса за изпълнение на регулации може да отприщят икономическия ръст

23 ноември, 2010
Днес се представя най-новата поредица доклади на Световна банка, озаглавена ”По-добро регулиране”

СОФИЯ, 23 ноември, 2010 г. – За да поддържа своята конкурентоспособност и относително благоприятната си среда за правене на бизнес, България би трябвало да съсредоточи усилия за намаляването на времето и разходите, необходими на фирмите, за да изпълняват различни регулации. Това е един от основните изводи на поредицата най-нови доклади на Световна банка, озаглавена „По-добро регулиране,” която беше публично представена днес.

Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, откри събитието, на което присъстваха представители както на правителството, така и на бизнес асоциации, академични среди, гражданското общество, международни партньори и длъжностни лица от Европейската комисия.

Обзорният доклад със заглавие “По-добро регулиране за по-висок растеж” обобщава резултатите от три актуални изследвания, завършени неотдавна от Световната банка, а именно: „Административни и регулаторни бариери пред бизнеса” (приключен през 2010 г.), „Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност” (приключен през 2010 г.) и „Реформиране на режима на държавните такси,” представен през 2009 г.

През последните шест години България направи големи крачки в подобряването на своята бизнес среда с намаляването на административната и регулаторната тежест за бизнеса, подчертава докладът. Също така се посочва, че макар и България да е осъществила напредък чрез нормативни актове, политики и институции, налице са значителни възможности за усъвършенстване на администрирането на регулациите, в това число на общинско ниво, и с фокус върху времето и разходите, необходими на фирмите, за да изпълняват регулации. Така например, в новите държави-членки на ЕС като Естония и Словакия, фирмите отделят по-малко от 7% от своето време за изпълнение на разпоредби, докато ръководителите на фирми в България споделят, че губят 10.6% от своето време за справяне с различни регламенти. Също така, по силата на общински разпоредби, често фирмите се изправят пред допълнителни изисквания и дублиране при подаване на документи, отсъствие на публични регистри и на възможност за електронно подаване на заявления, както и високи местни такси и данъци.

Според доклада, докато регулаторните и административните реформи към момента отчитат конкретни резултати, режимът на държавните такси създава особено голяма тежест за фирмите. Остарялата нормативна рамка, слабата институционална структура и отсъствието на правителствена политика при определянето на държавните такси са довели до неконтролируем ръст на таксите, като те са нараснали с цели 60% за периода 2005-2008 г. Редица конкретни държавни такси са толкова високи, че сериозно вредят на конкуренцията, действайки като пречка пред навлизането на фирми на пазара.

“Намаляването на времето и разходите, необходими за изпълнение на регулации, може да даде зелена светлина за стимулиране на растежа на България,” каза постоянният представител на Световна банка за България Маркус Репник. “Регулирането на бизнеса определя “правилата на играта” за дейността на частния сектор. А доброто регулиране на бизнеса се основава на ясни политики, добро законодателство и силни институции за гарантиране на ефективно прилагане на тези политики и законодателство. Радвам се, че ангажираността на България да усъвършенства още повече бизнес регулирането е много голяма,” подчерта Репник.

ОЩЕ МУЛТИМЕДИА

Реч на Трайчо Трайков

Презентация на Джон Полнър

Реч на Йорг Стефан

 СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/11/23/BG

Api
Api

Welcome