Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


ВИДЕО ИНТЕРВЮ: Йорг Стефан, поредица доклади "За по-добро регулиране"

4 Юни, 2012

Интервю с г-н Йорг Стефан, съветник по поликитике към генералния секретариат на Европейската комисия