ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Джон Полнър, представяне на поредицата доклади "За по-добро регулиране"

4 Юни, 2012

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Джон Полнър, представяне на серията доклади "За по-добро регулиране"