Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 8 юни, 2021

Глобалното възстановяване e силно, но неравномерно, тъй като много развиващи се страни се борят с трайните ефекти на пандемията

Производството ще остане под нивата отпреди COVID, въпреки силното възстановяване на САЩ и Китай

ВАШИНГТОН, 8 юни 2021 г. - Очаква се световната икономика да се разшири с 5,6% през 2021 г., най-бързият темп след рецесията от 80 години насам, основно поради силното възстановяване на няколко основни икономики. Въпреки това, много от възникващите пазари и развиващите се икономики продължават да се борят с пандемията COVID-19 и нейните последици, се твърди в юнското издание на доклада на Световната банка за глобални икономически перспективи, наречен  Global Economic Prospects.

Въпреки възстановяването, световното производство ще бъде с около 2% под предпандемичните прогнози в края на тази година. Загубите на доход на глава от населението няма да бъдат намалени до 2022 г. за около две трети от възникващите пазари и развиващите се икономики. Сред икономиките с ниски доходи, където ваксинацията изостава, ефектите от пандемията обърнаха постиженията в намаляването на бедността и влошиха несигурността и други дългогодишни проблеми.

Въпреки че има дългоочаквани признаци на глобално възстановяване, пандемията продължава да причинява бедност и неравенство на хората в развиващите се страни по света“, заяви президентът на Групата на Световната банка Дейвид Малпас. „Глобално координираните усилия за увеличаване на доставката на ваксини и намаляване на дълговото бреме са ключови особено за страните с ниски доходи. Тъй като здравната криза намалява, политиците ще трябва да се справят с трайните последици от пандемията и да предприемат стъпки за стимулиране на зеления, устойчив и приобщаващ растеж, като същевременно запазят макроикономическата стабилност. "

В групата на големите икономики се очаква растежът на САЩ да достигне 6,8% през тази година, отразявайки мащабна фискална подкрепа и облекчаване на пандемичните ограничения. Растежът в други напреднали икономики също се засилва, но в по-малка степен. При възникващите пазари Китай се очаква да се възстанови до 8,5% тази година, което отразява освобождаването на задържаното търсене.

Очаква се групата на възникващите пазари и развиващите се икономики да отчете растеж от 6% тази година, подкрепен от по-голямо търсене и повишени цени на суровините. Възстановяването в много страни обаче се задържа от възраждането на случаите на COVID-19 и изоставащия напредък във ваксинацията, както и от отмяната на политики за подкрепа в някои случаи. С изключение на Китай, възстановяването на другите страни от тази група се очаква да достигне по-скромните 4,4%. Възстановяването сред възникващите пазари и развиващите се икономики се очаква да достигне средно до 4,7% през 2022 г. Въпреки това, постижненията на тази група икономики няма да бъдат достатъчни, за да се покрият загубите от рецесията през 2020 г., а производството през 2022 г. се очаква да бъде с 4,1% под предпандемичните стойности.

Доходът на глава от населението в много от възникващите пазари и развиващите се икономики също се очаква да остане под нивата отпреди пандемията, а загубите се очаква да влошат ситуацията в здравеопазването, образованието и като цяло жизнения стандарт. Още преди преди кризата с COVID-19 имаше опасения, че основните двигатели на растежа ще загубят скорост, а тенденцията вероятно ще се засили заради пандемията.

Очаква се растежът в икономиките с ниски доходи тази година да бъде най-бавният през последните 20 години, различен от 2020 г., отчасти отразяващ много бавния темп на ваксинация. Очаква се икономиките с ниски доходи да се разраснат с 2,9% през 2021 г., преди да достигнат до 4,7% през 2022 г. Нивото на продукцията на тази група през 2022 г. се очаква да бъде с 4,9% по-ниско от предпандемичните прогнози.

Аналитичен раздел от доклада за Глобалните икономически перспективи изследва как намаляването на търговските разходи като например тромава логистика и гранични процедури може да помогне за укрепване на възстановяването на възникващите пазари и развиващите се икономики, именно като се улесни търговията. Въпреки спада през последните 15 години, търговските разходи остават с една втора по-високи в тези страни в сравнение с развитите икономики, което до голяма степен се дължи на по-високите разходи за доставка и логистика. Усилията за опростяване на търговските процеси и изискванията за освобождаване на стоки с цел изграждане на по-добра транспортна инфраструктура и управление, насърчаването на по-голям обмен на информация и засилването на конкуренцията във вътрешната логистика, както и търговията на дребно и едро могат да доведат до значителни спестявания на разходи.

„Връзките чрез търговията и световните вериги за добавена стойност бяха един жизненоважен двигател за икономически напредък за развиващите се икономики и извадиха много хора от бедността. Въпреки това, при настоящите тенденции, растежът на световната търговия се очаква да се забави през следващото десетилетие“, заяви вицепрезидентът на Групата на Световната банка за справедлив растеж и финансови институции Индермит Жил. „Докато развиващите се икономики се възстановят от пандемията COVID-19, намаляването на търговските разходи може да създаде среда, благоприятна за повторно включване в глобалните вериги на доставки и възобновяване на растежа на търговията.“

Друг раздел на доклада анализира възстановяването на инфлацията, съпътстващо възстановяването на икономическата активност. Глобалната рецесия през 2020 г. доведе до най-малкия спад на инфлацията и най-бързия последващ инфлационен подем спрямо последните пет глобални рецесии. Докато глобалната инфлация вероятно ще продължи да нараства през останалата част от тази година, очаква се инфлацията да остане в рамките на целевите граници в повечето про-инфлационно насочени страни. В тези нововъзникващи пазари и развиващи се икономики, където инфлацията се повишава над целта, монетарни политически мерки може да бъдат оправдани при условие че са временни и инфлационните цели остават добре застопорени.

„По-високата глобална инфлация може да усложни избора на политики във възникващите пазари и развиващите се икономики през следващите месеци, тъй като някои от тези икономики все още разчитат на мерки за подкрепа, за да осигурят трайно възстановяване“, заяви директорът на Групата за икономически прогнози на Световната банка Айхан Косе. „Освен ако не бъдат предприети мерки за справяне с рисковете от рекордно високите дългове, тези икономики остават уязвими за стресовете на финансовия пазар особено в случай, че инвеститорският интерес за риск се влоши в резултат на инфлационния натиск в напредналите икономики.“

Повишаването на цените на храните и ускоряването на съвкупната инфлация също могат да усложнят предизвикателствата, свързани с недостига на храна в страните с ниски доходи. Политиците в тези страни трябва да гарантират, че нарастващите темпове на инфлация не водят до неконтролируем процес, както и да се противопоставят на субсидиите или ценовия контрол, за да се избегне натискът върху световните цени на храните. Вместо това, биха били по-полезни политики, насочени към разширяване на програмите за социална сигурност, подобряване на логистиката и засилване на устойчивостта към климатични промени.

Изтеглете глобалните икономически перспективи тук.

Интервю за GEP с директора на групата на Световната банка Айхан Косе

Регионални перспективи:

Източна Азия и Тихия океан: Очаква се растежът в региона да се ускори със 7,7% през 2021 г. и 5,3% през 2022 г. За повече информация вижте регионалния преглед.

Европа и Централна Азия: Иконимиката на региона се очаква да нарасне с 3,9% тази година и 3,9% следващата година. За повече вижте регионалния преглед.

Латинска Америка и Карибите: Очаква се регионалната икономическа активност да нарасне с 5,2% през 2021 г. и 2,9%. За повече вижте регионалния преглед.

Близкия изток и Северна Африка: Икономическата активност в Близкия изток и Северна Африка се очаква да се развие с 2,4% тази година и 3,5% през следващата. За повече вижте регионалния преглед.

Южна Азия: Очаква се икономическата активност в региона да се увеличи с 6,8% през 2021 г. и 6,8% през 2022 г. За повече информация вижте регионалния преглед.

Субсахарска Африка: Икономическата активност в региона е в ход да се повиши с 2,8% през 2021 г. и 3,3% през 2022 г. За повече информация вижте регионалния обзор.

Отговор на COVID-19 на Световната банка

От началото на пандемията COVID-19 Групата на Световната банка е ангажирала над 125 милиарда долара за борба със здравните, икономическите и социалните въздействия на пандемията, най-бързият и най-големият отговор на кризата в историята. Финансирането помага на повече от 100 държави да укрепят готовността за пандемия, да защитят бедните и работните места и да започнат климатично възстановяване. Банката също така предоставя 12 милиарда щатски долара за помощ на страните с ниски и средни доходи при закупуване и разпространение на ваксини, тестове и лечения COVID-19.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2021/156/EFI

Контакт

In Washington:
Mark Felsenthal
(202) 458-0051
mfelsenthal@worldbank.org
For Broadcast Requests:
David Young
(202) 473-4691
dyoung7@worldbank.org
Api
Api