Skip to Main Navigation
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 16 септември, 2020

Страните от Европа и Централна Азия имат напредък в здравеопазването и образованието, но Covid-19 застрашава постигнатото, според доклад на Световната банка

ВАШИНГТОН, 16 септември 2020 г. - Младите хора в региона на Европа и Централна Азия получават възможностите, необходими за израстване като продуктивни възрастни, благодарение на продължителните инвестиции в здравеопазването и образованието през тяхното детство и тийнейджърски години, се казва в последната актуализация на Индекса на човешкия капитал (HCI) на Световната банка, който измерва резултатите от човешкия капитал преди пандемията по целия свят.

Пандемията Covid-19 обаче заплашва постигнатия до момента напредък, тъй като правителствата се борят да поддържат здравни и образователни услуги, налагайки ограничения в защита на общественото здраве, включително затваряне на училища.

От 48-те държави в Европа и Централна Азия, включени в HCI 2020, 33 са в горната третина на световната класация като почти всички са в горната половина на списъка. Тези констатации най-общо съответстват на относително високите доходи на страните от региона, като по-богатите страни могат да инвестират повече в основно образование и здравни услуги, отколкото по-бедните страни. Съществуват обаче значителни разлики в региона. Сред нововъзникващите и развиващите се икономики в региона, дете, родено в Полша, може да очаква да постигне 75 процента от производителността на напълно образован възрастен в оптимално здраве. За сравнение - дете, родено в Таджикистан, може да очаква да постигне само 50 на сто от потенциала си.

„Правителствата в Европа и Централна Азия са се справили добре, като са приоритизирали инвестициите в здравеопазването и образованието, тъй като те са ключови двигатели на растежа и развитието. Предизвикателствата, създадени от Covid-19, обаче изискват още по-силни политики, включително по-широко използване на технологии за подобряване на предоставянето на услуги, както и засилена социална защита, за да се гарантира, че децата продължават да получават качествено образование и добра здравна грижа “, каза Анна Биерде, Вицепрезидент на Световната банка за региона на Европа и Централна Азия.

Докладът тази година включва десетилетен анализ на развитието на човешкия капитал от 2010 до 2020 г. в 103 страни. Албания, Азербайджан и Русия са сред първите 10 държави, които са постигнали глобален напредък в областта на здравеопазването и образованието.

Световната банка помага на правителствата да разработят дългосрочни решения за по-устойчиви и приобщаващи икономики в периода след пандемията. Примери за такава дейности има от Украйна, където Световната банка помага на здравната система включително чрез модеризиране на спешните отделения в 40 болници и обчението на хиляди украински лекари. В Турция Световната банка подкрепя създаването на телевизионно и цифрово съдържание за смесено преподаване и учене, когато училищата се отворят отново.

Регионални постижения в здравеопазването

Като цяло здравните резултати в региона са сравнително добри според световните стандарти. През последните 10 години детската смъртност е спаднала значително, като Азербайджан, Беларус и Русия отчитат най-големи подобрения по отношение на детската смъртност. По същия начин нивата на нарушено детско развитие заради недохранване на децата също са намалели значително най-вече в Албания, Азербейджан, Северна Македония и Турция.

Нивата на смъртност при възрастните също са намалели значително, като Казахстан, Русия и Украйна отбелязват най-голям напредък. Въпреки това смъртността сред възрастните остава висока в някои държави.

Регионални резултати в образованието

Резултатите от основното образование в региона са смесени, въпреки че регионът се представя добре според световните стандарти. През последното десетилетие очакваните години на обучение се увеличиха, като Азербайджан, Албания, Черна гора, Полша и Русия постигнаха най-голям напредък - главно благодарение на подобренията в средните училища и записванията в предучилищна възраст. В същото време очакваните години на обучение намаляват в редица страни, включително България, Молдова, Румъния и Украйна.

Качеството на образованието като средна величина не се е подобрило в региона през последното десетилетие. Страните, в които се наблюдава спад в качеството на образованието, включват България и Украйна. Държавите, които са постигнали напредък в качеството на образованието включват Албания, Молдова и Черна гора.

В световен мащаб докладът за Индекса на човешки капитал призовава също и за по-добра оценка на данните, за да се даде възможност на създателите на политики в страните да насочат подкрепата към най-нуждаещите се.

Индексът на човешки капитал (HCI) на Световната банка разглежда траекторията на едно дете от раждането му до 18-годишна възраст, използвайки показатели като оцеляване (от раждането до 5-годишна възраст); очаквани години на основно и средно образование, претеглени през качеството; нарушено детско развите заради недохранваре; както и нива на оцеляване при възрастните. Индексът за 2020 г., базиран на данни до март тази година, предоставя изходни данни за нивата преди преди пандемията, които ще бъдат полезни за здравните и образователни политики и инвестиции в периода на възстановяване след пандемията.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №: 2021/ECA/12

Контакт

Във Вашингтон:
Индира Чанд
+1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
Искания за излъчване:
Дейвид Янг
+1 (202) 473-4691
dyoung7@worldbank.org
Api
Api