СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Подобрения на пазара на труда могат да отключат потенциала на дигиталната среда в България, смята Световната банка

14 март, 2017


Русе, 14 март 2017- Страните-членки на Европейския съюз (ЕС) трябва да приложат политики за подпомагане на заетите лица да се възползват от новите работни места, създадени от интернет, ако искат да избегнат увеличаване на неравенството и социалното изключване в региона, отбелязва нов доклад на Световната банка. Според доклада,озаглавен ”Извличане на дигитални дивиденти: Как интернет подпомага развитието в Европа и Централна Азия”, представен в Русе днес, страните в ЕС имат евтин и всеобхватен достъп до интернет, но въпреки това те не успяват напълно да се възползват от възможностите, създадени от дигиталните технологии и трябва да се работи за създаване на политики, които да подобрят връзката между трудещите се и дигиталните работните места.

"Ние ясно виждаме, че достъпът до интернет сам по себе си не води автоматично до икономически изгоди", казва Ханс Тимер, главен икономист за Европа и Централна Азия в Световната банка. "Вземайки предвид нивото на технологичното им развитие, страните в Европа би трябвало да се справят по-добре в областта на електронната търговия, не виждаме и компании, подобни на Google или Facebook, да възникват в Европа."

България, например, е постигнала значителен напредък в усвояването на икономическите ползи, породени от достъпа до интернет. Според доклада, повечето страни в ЕС - и особено България – превъзхождат Съединените щати  по отношение на достъпността и качеството на интернет.

Нещо повече, въпреки нарастването на броя на специалистите в областта на информационните и комуникационни технологии в България, както и уменията, свързани с новите технологии, доходите на заетите в тази сфера са се увеличили значително през последните 15 години.

Въпреки това някои предизвикателства пред страната остават. Докато повече от 10 на сто от служителите в Северна и Западна Европа често работят от вкъщи, използвайки интернет, то в България те са по-малко от един процент. Високите компютърни умения намаляват рязко с увеличаването на възрастта в България - особено сред хората без висше образование.

"Въпреки че интернет създава нови и безпрецедентни възможности, съществува и опасност от по-нататъшно изключване - особено за неквалифицираната работна ръка", казва Хернан Уинклер, икономист за Европа и Централна Азия на Световната банка и основен автор на доклада, "Ние трябва да наложим политики, които да помогнат на хората да се адаптират към новите предизвикателства".

"Трябват мерки, които увеличават здравното и пенсионното осигуряване на заетите лица в компютърната икономика или такива, които улесняват прехода към нови работни места за лицата, останали без работа. Подобни политики ще бъдат по-ефективни, отколкото създаването на разпоредби, насочени към предотвратяване на неизбежните технологични промени."

В България, където интернет е широко разпространен, е необходимо да се отдели по-голямо внимание на допълнителните стъпки от дигиталния дневен ред, включващи подобрения на пазара на труда. Според доклада, политики за улесняване на данъчните и осигурителните плащания в споделената икономика могат да изведат трудещите се от сивия сектор и да им осигурят известна защита на заетостта.

Възходът на споделената икономика и на алтернативните механизми за работа представляват ново предизвикателство към вече съществуващите регулации на пазара на труда и социалните регламенти, които са създадени да защитават работещите на постоянен трудов договор. Европейският съюз има уникалната възможност да оглави политиките, насочени към работните места на дигиталната икономика, така че те да обхванат повече хора и да станат по-производителни.

 

Харесайте ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia

Следвайте ни в Туитър: https://twitter.com/WorldBankECA

Включете се в дискусията: https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia

Контакти с медиите
В / във Вашингтон
Джон Македон
jmackedon@worldbank.org
В / във Букурещ
Виктор Неагу
vneagu@worldbank.org
В / във София
Ивелина Таушанова
itaushanova@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2017/ECA/093

Api
Api

Welcome