СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Икономиките в Европа и Централна Азия – начело в подобряване на бизнес средата според последния доклад „Правене на бизнес“

25 октомври, 2016


ВАШИНГТОН, 25 октомври 2016г. – Икономиките от регион Европа и Централна Азия са начело в класацията за подобряване на бизнес-средата, според последния доклад на Световната банка “Правене на бизнес“.

Във всички 25 икономики на региона, с изключение на една, са предприети общо 57 реформи през последната година, разкрива докладът, озаглавен „Правене на бизнес през 2017 г – Равни възможности за всички“.

Четири от страните в региона - Казахстан, Беларус, Сърбия и Грузия, са сред топ 10 икономиките с най-много подобрения на бизснес средата. За втора поредна година със Казахстан води в световната класация със 7 реформи поведени реформи. Следващи в региона са Грузия и Беларус със съответно 5 и 4 реформи. Грузия например засили защитата на миноритарните инвеститори чрез увеличение на правата и ролята на акционерите при взимане на големи корпоративни решения и чрез изясняване на структурите по собственост и контрол.

България се класира на 39-то място с една проведена реформа пред икономиките на Хърватска, Кипър, Гърция, Израел и Италия.

Начело на класацията в региона на Европа и Централна Азия е Република Македония с десета позиция в общата класация. Благодарение на предприети предишни реформи започването на бизнес от един предприемач в Македония отнема 2 дни, което е значително по-малко от средния период за региона – 10 дни.

Предприетите реформи в Европа и Централна Азия продължават да подобряват бизнес средата за предприемачите. Плащането на данъци в региона в момента например включва средно 18 плащания, което е по-малко от половината от плащанията, правени преди 5 години.

„Страните от Европа и Централна Азия непрекъснато са с най-висок брой на реформи на държава средно и регионът се приближава към това да прилага същите добри практики като тези в икономиките с високи доходи“, смята Рита Рамало, ръководител на проекта „Правене на бизнес“.

През последната година икономиките от региона са осъществили най-много реформи в света що се отнася до плащането на данъци (13 реформи общо), снабдяване с електричество (8) и защита на миноритарните инвеститори (7). В Таджикистан например се въведоха електронните фактури и и беше разрешено пътните данъци да се плащат по електронен път. Благодарение на тези реформи компании от среден ранг правят по 12 плащания на година, в сравнение с 28 плащания преди време.

Освен това, въпреки че Турция увеличи размера на таксите по транзакциите с чекове, плащането на данъци бе улеснено чрез въвеждането на електронни фактури и електронно счетоводство. Един среден бизнес вече може да приготви, подаде и плати данъци за 217 часа в сравнение с 226 часа през предишната година.

Като цяло икономиките от региона работят добре в сферата на защита на миноритарни инвеститори. Регионът също се справя добре и в регистрирането на собственост, за което са нужни 21 дена за регистрация на прехвърляне на имущество в сравнение със средните за света 51 дни.

Регионът изостава в класацията за свързване с електричество. Например в Таджикистан има много процедури, които са необходими, за да се свържат бизнесите към електрическата мрежа и цената е над 740 процента от доходите на глава от населението. Освен това в Косово предприемачите са претърпели 51 прекъсвания на електрозахранването през 2015 г.

Тазгодишният доклад за пръв път включва показател за равенството на половете в три от 3 индикаторите - започване на бизнес, регистриране на собственост и изпълнение на договори. Европа и Централна Азия са единственият регион, където няма бариери за жените в сферите, обект на измерване в доклада. Във всяка икономика от региона например жените могат да започнат бизнес по същия начин като мъжете.

Докладът включва и допълнение към индикатора за плащане на данъци, който сега покрива процесите след деклариране, като например данъчни проверки и връщане на ДДС. Икономиките в Европа и Централна Азия работят добре и в тези сфери, но има и изключения. В Босна и Херцеговина например времето за връщане на ДДС е голямо, както е и времето за данъчен одит в Турция.

Пълният доклад и съпътстващите данни на глобалната класация са налични на: www.doingbusiness.org

Контакти с медиите
Вашингтон
Индира Чанд
Teл: +1 (202) 458-0434, +1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
Заявки за broadcast:
Серин Джуйд
Teл: +1 (202) 473-8764
sjweied@worldbankgroup.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2017/084/DEC

Api
Api

Welcome