СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

По-доброто качество на образованието за българската младеж ще бъде подкрепено от Световната банка

22 Август, 2016


СОФИЯ, 22 август, 2015 г. – Подобряване на качеството на българската образователна система и гарантиране на еднакви възможности за всички ученици е една от целите на договора за аналитични и консултантски услуги, който беше подписан между правителството на България и Световната банка днес.

“Данните показват, че България може да се доближи до жизнения стандарт на ЕС само в рамките на едно поколение. Но това ще бъде възможно само ако производителността се увеличава с по-бързи темпове, а за целта подобряването на образователните резултати е от ключово значение,” каза Тони Томпсън, Представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия. “В крайна сметка по-добрите образователни резултати биха означавали по-добри шансове за успех в живота на всички граждани. Радваме, че имаме възможност да подкрепим българското правителство в усилията му да насърчи споделения просперитет,” заключи той.

Според споразумението Световната банка се ангажира с анализ и представяне на най-добрите световни практики и примери за инструменти и тестове за оценяване на учениците, както и идеи за прилагането на мерките с добавена стойност в училищата на национално, регионално и училищно ниво, включващи някои софтуерни решения и платформи, разработени във водеща европейска страна. Екипът на Световната банка също така ще предостави задълбочен преглед на статистическите модели, използвани пилотно в Република България и подобни модели, използвани рутинно във водещи европейски страни..

Експертите в образованието ще се опитат да разгледат отблизо така наречените ниско ефективни училища, за да помогнат на българското правителство да подобри качеството и равнопоставеността в образователната система по начин, който да насърчи равния старт в живота за всички ученици. Това означава анализиране на различни характеристики на училищата, включително връзката между учебната програма, социалното включване и индивидуалното представяне на учениците.

Световната банка по искане на българското Министерство на образованието и науката ще предостави информация за добрите практики и световния опит в залагането на силни показатели за изпълнение, които измерват индивидуалните резултати в училищата, заедно с резултатите от обучението, качеството на преподаване, брой отпаднали от системата, прехвърлени и завършили ученици и други показатели за измерване на качеството и равнопоставеността по отношение на ефективността на училищата.

Договорът е с продължителност 15 месеца и ще влезе в сила след ратифицирането му от Парламента. При предаването на цялостната аналитична работа и докладите от страна на Световната банка, те стават собственост на българското правителство, което ще решава публичния статут на всеки документ. 

За повече информация относно дейността на Световната банка в България, посетете:

www.worldbank.org/bg/country/bulgaria

За повече информация относно дейността на Световната банка в нововъзникваща Европа и централна Азия, моля посетете:

www.worldbank.org/eca

Посетете ни във Facebook: https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia

Получете актуална информация през Twitter: https://www.twitter.com/worldbank

За нашия канал в YouTube: https://www.youtube.com/worldbank

Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
В / във Вашингтон
Елена Карабан
Teл: +1 (202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2017/ECA/006

Api
Api