СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

България и Световната банка с рамка за партньорство за следващите шест години

24 февруари, 2016


Image

Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия Сирил Мюлер (вдясно) заедно с новия директор на Световната банка за операциите в Европейския съюз Аруп Банерджи (вляво) по време на визитата им в България.


СОФИЯ, 24 февруари 2015 г. – Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия Сирил Мюлер бе на посещение в България, за да представи новия директор на Световната банка за операциите в Европейския съюз Аруп Банерджи и да съгласува с българското правителство рамката за партньорство за следващите шест години.

Бъдещото сътрудничество на Световната банка с България ще е съсредоточено в три приоритетни области, а именно институции, умения и публични инвестиции. Новата рамка за партньорство с България (CPF), която в момента е в процес на изготвяне, се очаква да обхване период от шест години, но ще се преразглежда на всеки две години с цел преоценка на приоритетите и добавяне или отпадане на конкретни цели и дейности в светлината на отбелязаното развитие и настъпилите промени в приоритетите. През първите две години Световната банка ще се фокусира върху подкрепата за (i) устойчивост и стабилност на финансовия сектор; (ii) реформи в енергийния сектор, включително за енергийна ефективност; и (iii) европейския дневен ред на България по отношение на достъпа до и усвояването на структурните фондове на ЕС.

„Световната банка си партнира с България в продължение на повече от 20 години както в добри, така и в трудни времена. Очакваме занапред в рамките на новата Рамка за партньорство България да се възползва максимално от членството си в Групата на Световната банка“, заяви Сирил Мюлер, който бе на посещение в България по покана на министъра на финансите и представител на страната в Световната банка Владислав Горанов.

„Като държава-членка на ЕС България разполага с всички предпоставки за постигане на по-бърз, по-приобщаващ и устойчив растеж, който да бъде от полза за всички българи. Екипът на Световната банка се ангажира да продължи подкрепата си за България в усилията й за постигане на тези цели“, добави Аруп Банерджи. (Вижте неговата биография тук)

Според заместник министър-председателя по управление на средствата от ЕС и икономическите политикиТомислав Дончев „България има потенциал да се превърне в убежище за инвестиции, но за тази цел трябва да се справи с две важни предизвикателства, а именно привличане и запазване на човешкия капитал и гарантиране, че икономическият растеж е от полза за всички. Ето защо ние работим в тясно сътрудничество със Световната банка като глобален лидер в насърчаването на споделения просперитет“, заяви Томислав Дончев.

“Доброто представяне на България в поддържането на благоразумна фискална политика позволява по-дълъг времеви хоризонт за партньорство. Новата шестгодишна рамка е достатъчно гъвкава, за да позволи отразяване на настъпилите промени и задаване на нови цели“, подчерта Владислав Горанов.

По време на посещението между Световната банка и Министерството на регионалното развитие и благоустройството бе подписано Споразумение за консултантски услуги, което предвижда разработване на стратегия за финансиране, изграждане на регулаторен капацитет и повишаване ефективността на обслужването в сектор „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК). Съгласно споразумението, през следващите 28 месеца Световната банка се ангажира да предостави 10 продукта, между които Стратегия за финансиране на сектор ВиК, насочена към насърчаване на финансовата устойчивост и смекчаване на влиянието на цените върху клиентите. Споразумението бе подписано от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и постоянния представител на Световната банка за България Тони Томпсън.

Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия Сирил Мюлер и директорът на Банката за операциите в Европейския съюз Аруп Банерджи се срещнаха и с президента на Република България Росен Плевнелиев

Контакти с медиите
В / във София
Ивелина Таушанова
Teл: (359 2) 96 97 239
itaushanova@worldbank.org
В / във Брюксел
Анна Ковалчик
Teл: + 1(202) 290 9281
akowalczyk@worldbank.org
В / във Вашингтон
Елена Карабан
Teл: +1(202) 473-9277
ekaraban@worldbank.org


Api
Api

Welcome