СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Членството в ЕС пришпорва реформите за правене на бизнес в Европа и Централна Азия, България заема 66-о място

23 Октомври, 2012Image

Вашингтон, окръг Колумбия, 23 октомври 2012 г. —  Нов доклад на Международната  финасова корпорация (IFC)  и Световната банка разкрива, че от 2005 г. страните от  Източна Европа и Централна Азия са водещи в света по отношение на подобряване на бизнес климата за местните фирми. Регионът на Източна Европа и Централна Азия изпревари Източна Азия и Тихоокеанския регион и се превърна във втория най-благоприятен за бизнес регион в света, веднага след икономиките с висок доход на страните от ОИСР.

В разпространения днес доклад „Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size EnterprisesПолша се оценява като държавата, предприела най-много подобрения през последната година. Полша е насърчила средата за правене на бизнес чрез четири институционални и регулаторни реформи, като е направила по-лесно регистрирането на собственост, плащането на данъци, прилагането на договори и осъществянето на мерките по несъстоятелност. България е класирана на 66 място, като се отбелязва, че страната е улеснила стартирането на бизнес чрез намаляване на цената за регистриране на нова фирма.

Като цяло страните от региона на Европа и Централна Азия са приложили над 400 институционални и регулаторни реформи от 2005 г. насам, което е повече, отколкото всеки друг регион в света.

„Впечатлени сме от бързото изпълнение на реформи в Източна Европа и Централна Азия“, заявява Аугусто Лопес-Карлос, директор на звеното за Глобални индикатори и Анализи в Групата на Световната банка. „Много от реформите бяха предприети в светлината на преговорите за членство в ЕС. Икономическата интеграция и  желанието да се настигнат по-развитите партньори послужи като мощен стимул за разгръщане на амбициозни програми за реформи“, твърди той.

В доклада се посочва още, че през изминалана година Грузия е влязла в списъка на 10-те икономики в света с най-благоприятна бизнес среда. Грузия  е провела реформи в шест сфери, изпреварвайки всички други страни от региона, като е подобрила условията за взимане на кредити, плащане на дънаци, външната търговия, прилагането на търговски договори, улесняване на процедурите по несъстоятелност и подобряване на достъпа до електричество.

В световен план за седма поредна година Синггапур продължава да държи първото място по условия за правене на бизнес. В списъка на 10-те икономики с най-благоприятни бизнес регулации влизат още Хонг Конг, Китай, Нова Зеландия, САЩ, Дания, Норвегия, Великобритания, Корея, Грузия и Австралия.

В специално изследване тазгодишният доклад се спира на Латвия, като се посочва дневния ред за регулаторни реформи във страната, както и нейните постижения, измерени с методологията на  Doing Business.

За докладите Doing Business
Докладите Doing Business анализират регулациите, които се прилагат в дадена икономика спрямо бизнеса, следвайки неговия цикъл – от започването на дейност през външната търговия, плащането на данъци и защитата на инвеститорите. Обобщената оценка за условията за правене на бизнес се базира на 10 индикатора и покрива 185 икономики. Doing Business не измерва всички аспекти на бизнес средата, които имат отношение към фирмите или инвеститорите. Например не се дава оценка на качеството на управление на бюджета или на други аспекти на макроикономическата стабилност, не се дискутират качествата и уменията на работната сила, нито пък гъвкавостта на финансовата система. Изводите на доклада стимулират дискусии за политиките по цял свят и дават възможност на много изследователи да погледнат как регулациите на фирмено ниво се отнасят към икономическите резултати в различните икономики. Тазгодишният доклад е 10-ото издание от серията Doing Business. За повече информация, моля посетете www.doingbusiness.org. Присъединете си към нас и във Facebook.  

За Групата на Световната Банка
Групата на Световната банка е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни в света. Тя включва пет тясно свързани помежду си институции: Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD), Международната асоциация за развитие (IDA) –  които заедно образуват Световната банка, Международната финансова корпорация (IFC), Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA) и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Всяка една от тези институции играе важна роля в реализирането на мисията за борба с бедността и за подобряване стандарта на живот на хората в развиващия се свят. За повече информация:

www.worldbank.org, www.miga.org, and www.ifc.org.

 

Контакти с медиите
Вашингтон
Надин Ганам
Teл: +1 (202) 684 0832
nsghannam@ifc.org
В София
Ивелина Таушанова
Teл: + 359 2 9697 239
itaushanova@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2013/ECA/019

Api
Api