СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Експерти от Световната банка представиха данни за напредъка на България в регулаторната реформа

6 Юли, 2010
София, 6 юли, 2010 -  Група от експерти на Световната банка беше поканена на днешната среща на Съвета за икономически растеж, за да представи основните резултати от двата доклада за регулаторната реформа и подобряването на бизнес средата в България. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, беше председател на срещата, която събра  представители на изпълнителната власт и национално представените бизнес асоциации.

„Подобряването на бизнес средата е важна цел за определящите политиките навсякъде по света”, заяви  Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световна Банка в България. Той също подчерта, че „това може да бъде използвано като инструмент за изход от икономическата криза. В действителност, колкото  по-несигурна и рискова е административната среда за икономическа дейност, толкова по-вероятно е да се наложат агресивни и търсещи  бърза печалба решения, които изместват дългосрочните инвестиции. Затова и успешната регулативна реформа означава не само еднократно премахване на административните бариери и тежести, но също така и поддържане на добър инвестиционен климат, като постоянна цел пред определящите политиките.”

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/07/06/BG

Api
Api