СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Световната търговия се подобрява, но е необходимо повече, за да се стимулира възстановяването

15 януари, 2010
ВАШИНГТОН, 15 януари, 2010 — Възможностите на страните да пренасят стоки организирано и да свързват производителите и потребителите със световните пазари се подобряват по цял свят, но е необходим по-голям напредък, за да се стимулира по-висок икономически растеж и да се помогне на фирмите да се възползват от възстановяването на търговията. Това става ясно от ново изследване на Групата на Световната банка, посветено на търговската логистика.

Германия държи първенството сред 155 икономики, класирани по индикатори за логистично представяне (Logistics Performance Indicators), които са включени в доклада наречен Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy. Докладът е основан на най-обширното световно изследване на международните търговски транспортни агенции и превозвачи.

Икономическата конкуренция неотменно кара страните да подобряват представянето си, а подобряването на търговската логистиката е добър начин да се постигне повече ефективност, да се понижат цените и да се засили икономическият растеж”, каза президентът на Групата на Световната банка Робърт Зелик, който е на посещение в Берлин в периода 13-15 януари 2010, за да дискутира световното развитие и икономическите проблеми. “Подобряването на връзките между пазарите, производителите, фермерите и потребителите предлага огромни възможности за висок растеж и инвестиции и това трябва да бъде в  основата на стратегиите за растеж на отделните страни. Радвам се, че в момента на оповестяването на този доклад аз съм на посещение в Германия – страната първенец по най-ефективна търговска логистика”.

Според индикаторите за логистично представяне, икономиките с високи доходи доминират в класацията, като повечето от тях заемат важно място в глобалните и регионални вериги на доставки. Обратно – 10-те най-слабо представящи се държави са почти всички от групата на държавите с ниски и най-ниски доходи.

Въпреки че докладът показва значителни логистични различия между богатите държави и развиващите се страни, в него са посочени положителни тенденции в някои области от изключително значение за логистичното представяне и търговията. Сред тези тенденции са модернизацията на митниците, използването на информационните технологии и развитието на частни логистични услуги.

“След нашето първо изследване през 2007 г. много страни подобриха възможностите си да се свързват с международните пазари, което е ключов компонент за конкуренция и икономически растеж”, каза Отавиано Кануто, вицепрезидент на Световната банка за намаляване на бедността и икономическо управление. “Но ако развиващите се държави искат да излязат от кризата в много по-силна и конкурентна позиция, те трябва да инвестират в по-добра логистика за търговията”.

Държавите с по-добро логистично представяне могат да растат по-бързо, стават по-конкурентни и увеличават нивото си на инвестиции”, твърди Бернард Хекман, Директор на департамента по търговия в Световната банка. „Нашето изследване показва, че подобряването на логистичното представяне в страни с ниски доходи, както и в такива със средни доходи, може да увеличи търговията с около 15%, като от това се възползват всички фирми, както и потребителите заради по-ниските цени и по-доброто качество на услугите”.

Докладът, оглавяван от икономистите на Групата на Световната банка Жан Франсоа Арвис и Моника Алина Мустра, отбелязва, че в развиващите се икономики логистичното представяне надвишава нивото на доходи на глава от населението. Много държави се представят по-добре отколкото тяхното ниво на доходи предполага. Класацията на десетте най-добре представящи се държави спрямо нивото на доходи включва Китай (27 място в глобалната класация), Индия (47), Уганда (66), Виетнам (53), Тайланд (35), Филипините (44), и Южна Африка (28).

По същия начин страните със значително подобрение на представянето си между двете изследвания (през 2007 и настоящото от 2010) са често тези, които са приложили по-рано всеобхватни реформи в областта на логистиката и улесняване на търговията, като например Колумбия, Бразилия, и Тунис.

От гледна точка на това как развиващите се страни са представени по региони, то Южна Африка (28) води класацията в Африка, Китай (27) в Южна Азия, Полша (30) в Централна и Източна Европа, Бразилия (41) в Латинска Америка, Ливан (33) в Близкия Изток и Индия (47) в Южна Азия.

Според доклада логистичното представяне е силно повлияно от качеството на институциите в публичния сектор и ефективната координация на процесите на гранични проверки, наред с всички други агенции за управление на границите.  В тази сфера, митниците се представят по-добре в сравнение с много други агенции, което изтъква необходимостта от реформи в граничното управление. В страните с лошо представяне, средно половината от контейнерите са физически инспектирани и един от всеки седем контейнера е инспектиран най-малко два пъти.

Други сфери, където може да се постигне подобрение, са по-добрата транспортна полиция, увеличаването на конкуренцията в свързаните с търговията услуги като – товарни превози, товарни спедиции, железопътни превози, както и по-добра инфраструктура, свързана с търговията. За много страни с ниски доходи най-тежките препятстивя са често логистичните услуги и международните системи за транзит. Ако страните със средни доходи се представят добре в много други индикатори, то подобряването на инфраструктурата често се споменава като основен приоритет.

Групата на Световната банка има множество проекти, насочени към подобряване на търговията и логистиката в развиващите се страни. Проектът на стойност US$250 милиона за подобряване на търговията и транспорта в Източна Африка съдейства за подобряване на инфраструктурния коридор и обнови основните гранични пунктове между Уганда и Кения в Малаба, като намали времето за преминаване на границата от три дни на три часа. В Тунис операция на стойност US$250 милиона е насочена към подобряване на конкурентността чрез намаляване на разходите за търговия и подобряване на граничните процедури. И в Афганистан банката предоставя финансиране на стойност US$31.2 милиона за проект, целящ модернизиране и компютъризиране на четири основни гранични пункта, увеличавайки митническите приходи от US$50 милиона, към момента на стартиране на проекта през 2004 г., на US$399 милиона през 2008.

В допълнение Банката работи с IBM, Microsoft and the Global Express Association в публично-частно партньорство за “Помощ за улесняване на търговията”. Целта на тази инициатива е да създаде пилотни проекти в развиващите се страни, в които да се приложат иновативни IT приложения за граничните процедури.

Контакти с медиите
В / във Вашингтон
Арехандра Виверос
Teл: (+1 202) 4734306
Aviveros@worldbank.org
В / във Кишинев
Виктор Неагу
Teл: (+373 68) 254141
Vneagu@worldbank.org


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
/2010/01/15/ECA

Api
Api

Welcome