СТАТИЯ

Повишаване на производителността в България: Мисия възможна!

30 Юни, 2015


Image

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • През последните 15 години България преживя силен икономически растеж, превръщайки се в в страна с по-високи от средните доходи и член на Европейския съюз.
  • Чрез повишаване на ръста на производителността от сегашните 3% на година до повече от 5%, България има потенциала да постигне нивата на просперитет на ЕС в рамките на това поколение.
  • Нов доклад на Световната Банка прави преглед на условията за подобряване на производителността в страната чрез фокусиране върху образованието, иновациите, нормативната сигурност и съдебната власт.

През последните 15 години България направи важни икономически крачки като се  превърна в страна с доходи над средните и  стана член на Европейския съюз. Между 2000 и 2013 г. страната отбеляза ръст от 6% средно по паритет на покупателната способност (ППС) на глава от населението – доста над средния процент от 2.4 на сто за Европейския съюз (ЕС).

Началото на финансовата криза през 2008 г. обаче оказа съществено и трайно въздействие върху този растеж като сложи спирачка на инвестиционния бум, който беше в основата на ръста, и наложи развитието на нови и по-смели реформи, които да помогнат на страната да се справи с новите икономически условия в Европа и по света.

Докато страната продължава да следва пътя на промените, авторите на политиките в България търсят начини да възвърнат предишната скорост и да ускорят растежа в усилията си да постигнат пълно сближаване с жизнените стандарти с тези в ЕС.

Една от основните сфери в центъра на вниманието, според нов доклад на Световната банка, е производителността. Докладът, озаглавен „Производителността в България: Уроци от миналото, възможности за бъдещето“, разглежда основни сфери на действие, които да подпомогнат България да постигне по-силен и устойчив ръст на производителността  – основен двигател на дългосрочния икономически растеж." Програмата и инициативите на правителството имат потенциала да превърнат България в една от най-силно растящите икономики в ЕС и първостепенна дестинация за бизнес инвестиции. "

Тони Томпсън

Постоянният представител на Световна банка в България


„Програмата и инициативите на правителството имат потенциала да превърнат България в една от най-силно растящите икономики в ЕС и първостепенна дестинация за бизнес инвестиции,” – заяви Постоянният представител на Световна банка в България  г-н Тони Томпсън. Според него “както показва докладът за производителността при засилване темпа на растеж на производителността от сегашните 3% до над 5% годишно България има потенциал да достигне равнището на просперитет на ЕС в рамките на това поколение.”

Според Дорте Домланд, водещ икономист на Световната банка и един от авторите на доклада, „тази мисия е възможна ако България инвестира в образованието и иновациите, увеличи интеграцията си на глобалние пазари и засили икономическото си управление.”

„Има много успешни и добри примери в България, като например развитието на бизнеса в областта на информационните технологии и комуникации (ИТК), но трябват още много подобни успешни примери, за да се ускори още повече производителността,” заключи Домланд.

Докладът представя пет приоритетни области за действие, за да се подпомогне стимулирането на стагниращата производителност в България, а именно:  образование, иновации, нормативна сигурност, конкуренция и съдебна власт.

Постигането на прогрес в тези области може да помогне да се разширят уменията сред работниците, така че по-добре да отговарят на нуждите на бързо променящата се глобална икономика.

Макар да няма нито една единствена реформа, която да може сама по себе си да  постави България на пътя на големия икономически растеж, взети заедно, вариантите изложени в този доклад за производителността, могат да постигнат много, предоставяйки стимул за по-бърз и устойчив икономически просперитет.Api
Api