СТАТИЯ

Какво е необходимо за подобряване на здравната система в България?

3 октомври, 2014


Image

Аниес Куфинял изнесе една от основните презентации на конференцията.

Фотограф: Надежда Чипева, вестник "Капитал"

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПУБЛИКАЦИЯТА
  • Хората в много страни по целия свят задават сходни въпроси, когато става дума за здравеопазване: Как трябва да се финансират здравните системи? Как трябва да бъдат организирани? Справедлива ли е цената, която плащат пациентите? Как да се гарантира, че хората ще могат да си позволят адекватни здравни грижи?
  • Първата в България годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“ събра ключови експерти по политиките и заинтересовани страни в опит да потърсят отговор на тези въпроси и да обсъдят какво би могло да се предприеме за подобряване на системата на здравеопазване в страната.
  • Един от основните изводи от тази конференция е, че макар да не съществува магическа рецепта за решаване на проблемите, вниманието към един основен набор от съставки може да спомогне за разработване на трайни решения.

Няма рецепта, но съставките са от значение, заявиха от Световната банка на Първата годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“

Почти всеки, който влиза във взаимодействие със системата на здравеопазване в България се пита: Не е ли системата недофинансирана? Наистина ли е организирана по начин, който осигурява възможно най-добро качество на услугите при наличните ресурси? Справедлива ли е цената, която плащам за получаваните здравни услуги и лекарства?

На 24 септември 2014 г. вестник „Капитал“ организира конференция за обсъждане точно на тези въпроси. Еднодневното събитие, озаглавено Първа годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“, събра над 100 експерти и политици, представители на различни здравни организации, медицински специалисти, представители на фармацевтичния сектор, както и различни пациентски организации. Конференцията имаше за цел да представи добри практики в сектора на здравеопазването и да предложи решения за подобряване на ефективността, достъпността и устойчивостта на здравната система в България в контекста на Националната здравна стратегия 2014-2020 г. и комуникацията на Европейската Комисия за здравните системи от 4 Април 2014 г.

Екип от експерти на Световната банка, ръководен от постоянния представител на Банката за България, Чешката република и Словакия Тони Томпсън, също допринесе за тези дискусии, добавяйки един важен аспект към всички въпроси, повдигнати от участниците, а именно: Как да се гарантира на хората, които са застрашени от изпадане в бедност, че няма да бъдат натоварени с неразумен финансов товар с случай, че имат нужда да ползват необходими и адекватни здравни грижи. " Световната банка си партнира с България вече в продължение на 22 години. През този период ние успяхме да предоставим както финансови средства за инвестиции, така и идеи за реформи. Начинът, по който аз лично виждам нашата настояща роля в България, е не да даваме рецепти, а да започнем с диагностика. След като натрупаме основана на доказателства информация и данни, ще представим примери от други страни, където успешно са работили за преодоляване на ниската ефективност в здравеопазването "
Tony Thompson

Тони Томпсън

Постоянен представител на Банката за България, Чешката република и Словакия


Аниес Куфинял, старши икономист в Световната банка, която изнесе една от основните презентации на конференцията, открои три ключови съставки, често срещани в държави, които по-добре се справят с тези проблеми от България: „Трите съставки са - плащане на доставчиците на услуги, базирано на пациент, автономия на доставчиците на здравни услуги и вземане на решения въз основа на информация. Тези съставки трябва да бъдат организирани по логичен и последователен начин, за да се гарантира отчетността на доставчиците на услуги“, подчерта Куфинял.

През месец април тази година българското правителство ангажира Световната банка за предоставяне на аналитични и консултантски услуги за сектор здравеопазване с акцент върху неговото финансиране. По силата на подписаното споразумение Световната банка ще анализира как финансирането се разпределя вътре в системата, както и доколко това е организирано по начин, който допринася за постигане на такива важни цели като осигуряване на достъп до здравни услуги по ефективен и социално поносим начин.

Специално внимание ще се обърне на два аспекта на тази дейност: системата за плащане на болниците, която се очаква да претърпи промени и фармацевтичните политики. Анализът ще отчете фискалната перспектива на България с цел подобряване на дългосрочната устойчивост. В крайна сметка, разработката ще подкрепи правителството, тъй ще очертае приоритетите в амбициозната програма за реформи, заложена в Националната здравна стратегия 2014-2020 г.


Api
Api

Welcome