Събития
изменението на климата
Подкрепа за адаптация към климатичните промени в България
1 Март, 2017София, България


Климатичните промени поставят много предизвикателства пред цялото общесто. С цел да се смегчат възможните последствия от климатичните промени в България, включително социалната уязвимост, правителството на България е решено да състави Национален План за адаптация на страната.

Правителството поиска от Световната банка да предостави аналитична подкрепа чрез механизма на предоставяне на аналитично-консултантски услуги срещу заплащане, което е патрьорство със страната с цел запазване природните ресурси.

Image