BRIEF

Създаване на споделени услуги за централната администрация

2 май, 2017


Image

Заместник министър-председателя по европейските фондове в служебното правителство Малина Крумова и постоянния представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия Тони Томпсън. 

Министерски съвет на Р.България

Правителството на България и Световната банка ще работят за създаването на организационен модел за въвеждане на споделени услуги. Това означава консолидиране на бизнес операциите и процесите под един покрив и споделянето на тези услуги между различните агенции и звена, така че да се споделят разходите, а правителството да се фокусира върху изпълнение на приоритетите си и да спести разходи.

Споразумение за аналитично-консултантски услуги срещу заплащане беше подписано между заместник министър-председателя по европейските фондове в служебното правителство Малина Крумова и постоянния представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия Тони Томпсън. Екипът от експерти на Световната банка ще оцени възможните два подхода за предоставяне на споделени услуги в областта на документооборота, управлението на човешките ресурси, финансите и счетоводството и информационните технологии.

Първият вариант налага да се гарантира координацията и взаимодействието между различните административни звена, функциониращи в рамките на едно или няколко министерства. При въвеждането на този модел трябва да се създадат звена за предоставяне на споделени услуги в рамките на участващите администрации. Вторият подход предвижда централизирано предоставяне на споделени услуги за цялата публична администрация. Той налага създаването на единно и централизирано звено, което да обслуждва всички администрации, както и изграждането на стабилна информационна система.

В рамките на двугодишното споразумение, подписано на 2 май 2017 г., Световната банка ще направи преглед на поне 5 международни добри практики и ще предостави съществуващи модели за организация на дейностите на централната администрация, както и примери за споделени услуги в други страни-членки на ЕС.

 


Image

Заместник министър-председателя по европейските фондове в служебното правителство Малина Крумова и постоянния представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия Тони Томпсън. 

Министерски съвет на Р.България

Тъй като подобни реформи са предприети в множество страни от ЕС, България може да се поучи от опита в тези държави при въвеждането на споделени услуги с цел увеличаване на ефективността на избрания организационен модел. След като се анализират добрите практики ще бъдат организирани поне два семинара, участие в които ще вземат експерти, прилагали модела на споделените услуги от страни-членки на ЕС, както и от други подобни институции.

Споразумението предвижда и оказване на подкрепа от страна на Световната банка при пилотно прилагане на модела на споделените услуги в поне две централизирани отдела или структури. Световната банка ще предложи и идеи за базови индикатори и механизми за оценка на представянето.

“България има добре установена държавна администрация със силни технически експерти на много нива. Повече целенасочени усилия за укрепване управлението на човешките ресурси, счетоводството и информационните технологии на централно ниво ще позволи на правителството да фокусира усилията си в прилагането на политики и приоритети, като в същото време се осъществи модернизация на администрацията и се реализират спестявания”, смята Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката Република и Словакия. Според него “много правителства избират модернизацията като основен инструмент, тъй като целят да подобрят услугите, предоставяни на гражданите и да подсилят държавните дейности и киберсигурността”.

В рамките на споразумението, което трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание, Световната банка ще изготви и оценка на управлението на държавната собственост, предлагайки идеи как да се подобри управлението на 115-те държавни почивни бази. Аналитичните дейности и доклади на Световната банка, предприети в рамките на споразумението, стават собственост на правителството.

Welcome