Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.
vietnam@worldbank.org

Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433
eastasiapacific@worldbank.org

Trang này bằng:

Nghiên cứu về Việt Nam

TÂM ĐIỂM

Mới xuất bản (tiêu đề bằng Tiếng Anh, tài liệu bằng Tiếng Việt)

Ấn phẩm
Blancas Mendivil Luis C.; Isbell John; Isbell Monica; Tan Hua Joo; Tao Wendy1 Tháng 1 Năm 2014

Vietnam has achieved sustained economic growth, primarily driven by a rapidly expanding labor force and a shift in economic activity away from low-productivity subsistence agriculture toward the...

Economic Updates and Modeling
Mahajan Sandeep; Dinh Viet Tuan1 Tháng 12 Năm 2013

Macroeconomic stability in Vietnam is improving, underpinned by moderating inflation and strengthening external accounts. Headline Consumer Price Index (CPI) inflation has stabilized, aided by subdued credit...

Nghiên cứu khác về Đô thị
1 Tháng 12 Năm 2013

Vietnam is facing the challenge of trying to keep pace with increasing environmental pollution associated with rapid urbanization, especially in the larger cities. Over the past 20 years, the Government of...

Nghiên cứu khác về Đô thị
1 Tháng 12 Năm 2013

Vietnam is facing the challenge of trying to keep pace with increasing environmental pollution associated with rapid urbanization, especially in the larger cities. Over the past 20 years, the Government of...

Báo cáo thường niên
25 Tháng 11 Năm 2013

Vietnam experienced a surge in economic growth in the 1990s, driven predominantly by productivity increases that came in the wake of a rapid shift of employment out of low productivity agriculture into higher ...

Luật pháp và phát triển

Báo cáo nêu bật những vấn đề về đền bù đất đai và chính sách giải phóng mặt bằng và thảo luận một số khuyến nghị để giải quyết hạn chế về luật pháp tại Việt Nam. Đọc thêm »

Các chuyên gia
Victoria Kwakwa
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Deepak Mishra
Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Giới
World Development Report 2012

Báo cáo Phát triển Thế giới 2012 cho rằng bản thân bình đẳng giới đã quan trọng, nhưng nó còn góp phần giảm đói nghèo và phát triển kinh tế. Đọc thêm »