Liên hệ văn phòng quốc gia
Hà Nội, (84-4) 3934-6600

Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam.

vietnam@worldbank.org
Washington, +1 202-473-4709

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

eastasiapacific@worldbank.org
Trang này bằng:

Nghiên cứu về Việt Nam

TÂM ĐIỂM
Luật pháp và phát triển

Báo cáo nêu bật những vấn đề về đền bù đất đai và chính sách giải phóng mặt bằng và thảo luận một số khuyến nghị để giải quyết hạn chế về luật pháp tại Việt Nam. Đọc thêm »

Các chuyên gia
Victoria Kwakwa
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Sandeep Mahajan
Chuyên gia Kinh tế trưởng
Giới
World Development Report 2012

Báo cáo Phát triển Thế giới 2012 cho rằng bản thân bình đẳng giới đã quan trọng, nhưng nó còn góp phần giảm đói nghèo và phát triển kinh tế. Đọc thêm »