Türkiye Araştırma

Api

Api
Finans

Türkiye - Şirket tahvilleri piyasasının geliştirilmesi: öncelikler ve zorluklar

Bu çalışma, dinamik ve sağlam bir şirket tahvilleri piyasasının gelişimi önündeki temel engellerin kaldırılmasına yönelik bir yol haritası sunmaktadır (ENG).


ENERJİ

Türkiye'de enerji tasarrufu potansiyelini kullanmak

Rapor, talep taraflı enerji verimliliği önlemlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak sektörel ve analitik çalışmalar üzerinde odaklanmaktadır.