Ülke Ofis İletişim Bilgileri
Ankara, Tel: +90 312 4598300

Uğur Mumcu Caddesi, No:88, 2. Kat 06700, Gaziosmanpaşa, Ankara/ Türkiye

turkeywebfdbk@worldbank.org
Washington, +1 202 458-2736, Europe and Central Asia Region

1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Bu sayfa:
PROJE
RAPOR
KREDILER
Türkiye: Mali Yıllara göre Taahhütler (milyon ABD doları)*
* IBRD ve IDA taahhütlerini içerir.
ÜLKE VERİLERİ
Dünya Bankası Verileri
PROJE HARİTASI
Uzmanlar
Martin Raiser, Country Director, Turkey
Türkiye Ülke Direktörü
FOTOĞRAF GALERİSİ
Mercek Altında
Türkiye Düzenli Ekonomik Notu
Üçüncü çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesinin düşük olması, özellikle stoklardaki azalmaya bağlı olarak ve diğer iç talep bileşenlerinin iyileşme sinyalleri vermesiyle, yıl sonu büyüme oranının %3 'ün biraz üzerinde olacağı anlamına gelmektedir.
AB-Türkiye Gümrük Birliğinin Değerlendirilmesi
Raporda gümrük birliğinin etkileri vurgulanıyor ve basit bir serbest ticaret anlaşmasının getireceğinden daha fazla fayda sağladığı, ancak yine de taraflar arasında ticaretin arttırılabilmesi için yapılması gereken daha fazla şeyin olduğunu savunuluyor.
Geçiş Sürecinde Türkiye: Mali Politikada Dönüşümün Zamanı Geldi Mi?
Bu rapor, geçtiğimiz on yıllık dönemde başlangıç makroekonomik uyumlaştırma sürecinin desteklenmesinde ve hızlı ekonomik ilerleme ile sosyal sonuçların iyileştirilmesi için hareket alanı yaratmada ihtiyatlı mali politikanın oynadığı merkezi rolü vurguluyor.
Türkiye’de Arazi Sorunlarının Çözülmesi
Türkiye Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi, kadastro ve tapu bilgilerinin sayısallaştırılması ve halkın ve özel sektörün bu bilgilere erişiminin iyileştirilmesi amacıyla kadastro haritalarının yenilenmesine ve güncellenmesine yardımcı olmuştur.
Türkiye’de Orta Sınıfa Giden Yollar
2000’li yıllarda yoksulluğun kayda değer bir şekilde azaltılmasındaki en büyük etken büyüme olmuştur. Türkiye aynı zamanda nüfusun en alt yüzde 40’lık kesiminin tüketim artışının sürdürülmesini de sağlamıştır.