publication

Türkiye Sürdürülebilir Kentsel Su Temini ve Sanitasyonu
RAPORUN TAMAMI İNDİR

Türkiye, su temini ve atıksu hizmetleri yönetimi konusunda zengin bir deneyime sahiptir ve AB'nin su ile ilgili direktiflerine uyum konusunda önemli ilerleme kaydetmiştir. Bu rapor, sektör durumunun bir özetini vermektedir. Türkiye'deki hizmet seviyelerinin, Tuna Nehri havzasındaki AB üyesi olan ve olmayan ülkelerin hizmet seviyeleri ile karşılaştırıldığında ne ölçüde olduğunu göstermektedir.

Rapor, hizmet sunumunun daha da geliştirilmesi için ek çalışmaların yapılması gerektiğini ileri sürmekte ve bu amaca yönelik olarak yeni yatırımların ve mevcut alt yapının verimliliğini sağlayacak potansiyel yollar sunmaktadır. Ekim 2016'da düzenlenen üst düzey bir çalıştay, Türkiye’de halihazırda bulunan en iyi uygulama örneklerini sergilemiş ve bu bağlamda uluslararası deneyimlerden geri bildirim sunmuştur.

En iyi uygulamalar, gelir getirmeyen su yönetimi, arıtılmış atık suyun geri kullanımı, arıtma çamurunun yönetimi ve kamu özel ortaklığında yeni modeller üzerine odaklanmıştır. Yazarlar, doğal kaynaklar üzerindeki baskılarla baş etmeye yardımcı olması için, Türkiye'de bu örneklerin çoğaltılmaya ve tekrarlanmaya değer olduğuna inanıyorlar.

İndir
İndir


Rapor ayrıca, hem yatırım hem de işletme giderleri açısından, 6 farklı senaryo altında, Türkiye’de atıksu toplama ve arıtma gerekliliklerine uyma maliyetlerini değerlendirdi. Bu senaryolar, farklı arıtma standartlarını ve alıcı ortamları için farklı hassasiyet seviyelerini temsil etmektedir.

Image
Sonuçlar, "buzdağı etkisi" adı verilen bir tespiti işaret etmektedir, yani yatırım masraflarına odaklanmak buzdağının görünür ucunu gösterirken, buzdağının batık kısmı ise yatırımın amortisman dönemindeki birikmiş işletme ve bakım maliyetlerini göstermektedir. Senaryolardan biri, Aralık 2016'da yürürlüğe giren bir yönetmelik hükümlerini sağlamak için gereken ek maliyeti her belediye ve nehir havzası için, hem yatırım hem de işletme maliyeti olarak ölçer ve bu yatırımların tarifeler üzerindeki etkisini gösterir.

Son olarak, uygunluğun tüketicilerin su faturaları üzerindeki mali etkilerini sınırlamak için, yatırımları ve operasyon verimliliklerini iyileştirmenin yollarını sunmaktadır.

Multimedya


Welcome