Skip to Main Navigation
Video 1 Tháng 3 Năm 2021

Việt Nam: Nâng cấp Mạng lưới Y tế Tuyến dưới để Phục vụ Bệnh nhân Tốt hơn

Thông qua dự án hỗ trợ trị giá 126 triệu USD của Ngân hàng Thế giới, 74 bệnh viện tại vùng Đồng bằng Sông Hồng và Đông Bắc Bộ nơi có quy mô dân số 13,6 triệu người đã được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và năng lực kỹ thuật. Nhờ nguồn lực mới, các bệnh viện này có thể mở rộng phạm vi điều trị bao gồm các bệnh cấp tính và phức tạp, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Người dân địa phương là những người được thụ hưởng nhiều nhất từ dự án, đặc biệt là những người sống ở các vùng sâu, vùng xa. Thay vì mất nhiều thời gian, chi phí để đi thăm khám tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội, giờ đây người dân có thể sử dụng mạng lưới bệnh viện tuyến dưới cho hầu hết nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình.