Skip to Main Navigation
Video23 Tháng 5 Năm 2018

Những bước tiến trong giáo dục tại Việt Nam

Giống như các nước Đông Á, chìa khóa để thành công của Việt Nam là đầu tư vào giáo dục. Một trong những thách thức chính Việt Nam đang đối mặt là nâng cao chất lượng của các trường đại học và giúp các cơ sở này cung cấp nhiều khóa đào tạo về các kỹ năng cần thiết để làm việc trong khu vực tư nhân