Skip to Main Navigation
Video20 Tháng 3 Năm 2018

Đối tác vì thành phố Cần Thơ bền vững

Quan hệ đối tác giữa Ngân hàng Thế giới, Thuỵ Sỹ và Cần Thơ là cần thiết trong việc hỗ trợ Cần Thơ xây dựng năng lực ứng phó thiên tai, và có thể là mô hình tham khảo cho các thành phố khác.