Skip to Main Navigation
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 26 Tháng 1 Năm 2018

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới và Đại sứ Thuỵ sĩ đến thăm và công tác tại Cần thơ

Cần Thơ, ngày 26/1/2018 — Trong chuyến công tác tại Cần Thơ ngày hôm nay, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và bà Beatrice Maser Mallor, Đại sứ Thụy sĩ tại Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nâng cao năng lực ứng phó của đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng.

“Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, và hiện đang trong tiến trình chuyển đổi từ một nền kinh tế nông thôn sang một nền kinh tế đô thị. Cũng như các thành phố khác, Cần Thơ đang phải đối mặt với các thách thức của quá trình đô thị hoá, và quan hệ đối tác giữa chính quyền thành phố và các đối tác phát triển có thể giúp giải quyết những vấn đề này,” ông  Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.

Ông Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới và bà Đại sứ Thuỵ sĩ đã đi thăm các dự án xây dựng kè sông do Ngân hàng Thế giới và Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ sĩ (SECO) trợ giúp. Sự hỗ trợ của SECO đã đóng góp quan trọng vào nhiều mặt trong công tác quản lý lũ lụt tại Cần Thơ.

“Thuỵ sĩ cam kết hỗ trợ phát triển đô thị theo hướng bền vững và có khả năng ứng phó cao với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Chính quyền thành phố cần phân bổ đầy đủ nguồn lực để vận hành và duy trì hệ thống quy hoạch và quản lý rủi ro lũ lụt mới xây dựng này,” Đại sứ Beatrice Maser Mallor nói.

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới đã cảm ơn sự hợp tác của thành phố Cần Thơ và SECO trong quá trình thử nghiệm các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức mới đối với đô thị. Các bên cũng thảo luận các lĩnh vực đang và sẽ hợp tác trong tương lai.

Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hợp tác với các đối tác nhằm nâng cao khả năng ứng phó cho các đô thị, giải quyết các vấn đề ưu tiên như quy hoạch đô thị, quản lý quá trình tăng dân số, sử dụng đất, phát triển hạ tầng, bền vững môi trường và quản lý thảm hoạ một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Ông Giám đốc Quốc gia và bà Đại sứ nhấn mạnh rằng cần phải phối hợp thể chế tốt và năng lực kỹ thuật cao thì mới có thể thực hiện thành công dự án Phát triển và Nâng cao Năng lực Ứng phó Đô thị tại Cần Thơ. Cả hai đều hi vọng dự án này sẽ thành công và nhân rộng mô hình sang các địa phương khác tại đồng bằng sông Cửu long, các khu vực và các nước khác.  


Liên lạc

World Bank Hanoi
Nguyen Hong Ngan
+84903430193
nnguyen5@worldbank.org
SECO Hanoi
Le Thi Thanh Huyen
+84439803980
huyen.le@admin.ch
Api
Api