Việt Nam: Quỹ do phụ nữ điều hành cải thiện đời sống của hộ nghèo

8 Tháng 3 Năm 2016

Các hộ nghèo ở một số thành phố ở Việt Nam đã nhận được những khoản vay nhỏ từ Hội Phụ nữ địa phương để cải tạo nhà và tạo thu nhập trong một dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.