Tăng cường điện năng cho Việt Nam

4 Tháng 1 Năm 2016

Dự án Thủy điện Trung Sơn được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm 1.055 GWh vào lưới điện quốc gia của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng tăng. Xem video hoạt hình này để hiểu nhà máy hoạt động như thế nào.