Đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam

15 Tháng 10 Năm 2014

Dự án Thủy điện Trung Sơn sẽ cung cấp năng lượng sạch với giá thành hợp lý cho Việt Nam, đồng thời vẫn đảm bảo tính bền vững về xã hội và môi trường. Dự án cũng xây đường, tạo việc làm và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho hơn 2.000 người dân trong khu vực dự án.